ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ Θ. ΖΕΚΕΡΙΔΗ ΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Δ. ΔΑΛΑΚΑΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΖΗΤΟΥΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ»

 

«Είναι προφανές ότι τόσο εσείς όσο και όσοι δηλώνουν αντιπολιτευόμενοι στη διοίκηση, αιρετοί ή μη, απώτερο στόχο έχετε με ενέργειες κωλυσιεργίας να περιορίσετε τη δυνατότητα της σημερινής διοίκησης για παραγωγή έργων. Αυτό δεν θα το καταφέρετε»

 

Στη ιστοσελίδα του Δήμου Δοξάτου (www.doxato.gr) αναρτήθηκε απάντηση του Δημάρχου Δοξάτου κ. Θέμη Ζεκερίδη σε αίτηση που υποβλήθηκε από τον πρώην Δήμαρχο κ. Δημήτρη Δαλακάκη. Με την αίτησή του ο κ. Δαλακάκης ζητούσε ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες του Δήμου σχετικά με προδικαστική προσφυγή που κατατέθηκε για το διαγωνισμό του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου».

Στην απάντησή του ο Δήμαρχος κ. Θέμης Ζεκερίδης αναφέρει τα εξής:

«Σε απάντηση της με αριθμό πρωτοκόλλου 5125/25-05-2022 αίτησής σας, σας αποστέλλω το έγγραφο με τις απόψεις του Δήμου που στάλθηκε στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) για το οποίο αναρωτιέστε αν απαντήσαμε.

Όσον αφορά το κείμενο της αίτησής σας θέλω να παρατηρήσω ότι με τις αλλεπάλληλες αιτήσεις σας και τον ιδιαίτερα μεγάλο όγκο εγγράφων τον οποίο ζητάτε επανειλημμένως (αναγνωρίζω το δικαίωμά σας) στόχος σας δεν είναι ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεών μας, για τις οποίες είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε ότι είναι νόμιμες και διαφανείς, αλλά ότι θέλετε να ικανοποιήσετε την εμμονή σας με τα δικαστήρια, κάτι που και στο παρελθόν έχετε αποδείξει όντας Δήμαρχος με ιστορία μηνύσεων και αγωγών τις οποίες μέχρι σήμερα συνεχίζετε.

Όσον αφορά το τι μέλλει γενέσθαι με τη “συνεννόηση”, με εντυπωσιάζει η επιλογή σας να θέσετε εντός εισαγωγικών μια συνάντηση που έκανα με τον μειοδότη ενός διαγωνισμού, ο οποίος σε δύο προσκλήσεις που του έγιναν για να δικαιολογήσει την έκπτωση πετούσε την μπάλα στην κερκίδα.

Η συνάντηση έγινε κατόπιν δικής μου προσκλήσεως και παρουσία δύο μελών της τεχνικής υπηρεσίας, προκειμένου να γελοιοποιηθεί οποιαδήποτε πρόθεση οποιουδήποτε να την χαρακτηρίσει ως συνάντηση εντός εισαγωγικών. Πραγματικά, δεν ξέρω τι μπορούν να σημαίνουν τα εισαγωγικά σύμφωνα με τη δική σας λογική και αν σχετίζονται με τη δική σας πρακτική κατά το διάστημα της θητείας σας ως Δήμαρχος. Ο υπογράφων πάντως την παρούσα επιστολή δεν είχε κανέναν ενδοιασμό να κάνει αυτή τη συνάντηση γιατί δεν φοβάται μήπως χαρακτηριστεί για συναντήσεις συμφωνίας κάτω από το τραπέζι, κάτι που δεν ξέρει εάν θέλετε να υπονοήσετε με τη χρήση των εισαγωγικών.

Είναι προφανές ότι τόσο εσείς όσο και όσοι δηλώνουν αντιπολιτευόμενοι στη διοίκηση, αιρετοί ή μη, απώτερο στόχο έχετε με ενέργειες κωλυσιεργίας να περιορίσετε τη δυνατότητα της σημερινής διοίκησης για παραγωγή έργων.

Αυτό δεν θα το καταφέρετε.

Το προφανές κίνητρό σας που είναι η νίκη στις επόμενες εκλογές θεωρώ ότι το εξυπηρετείτε με λάθος τρόπο και αυτό θα εκτιμηθεί από τους δημότες μας.

Να είστε χαρούμενος».

Παράλληλα, εκτός από την απάντηση του Δημάρχου Δοξάτου στην ιστοσελίδα του Δήμου αναρτήθηκε τόσο η άποψη του Δήμου Δοξάτου σχετικά με προδικαστική προσφυγή κατά της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για το διαγωνισμό του έργου με τίτλο «Βελτίωση βατότητας αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Δοξάτου» όσο και η αίτηση του πρώην Δημάρχου κ. Δαλακάκη.

Στην αίτησή του ο πρώην Δήμαρχος ανέφερε τα εξής: «Παρακαλώ όπως μου εγχειρήσετε αντίγραφο των απόψεών σας ή τυχόν υπομνήματος που αποστείλατε προς την ΕΑΔΗΣΥ προ της έκδοσης της με αριθμ. 757/2022 απόφασής της.

Σε περίπτωση μη εκ μέρους σας αποστολής απόψεων του Δήμου ή σχετικού υπομνήματος, παρακαλώ όπως μου εξηγήσετε τον λόγο μη αποστολής δεδομένου ότι σε συνεδρίαση οικονομικής επιτροπής, ο Δήμαρχος Δοξάτου ισχυρίστηκε πως ο πρώτος εργολάβος (σ.σ. αναφέρεται συγκεκριμένη ονομασία) τελούσε σε συνεννόηση με τον δεύτερο εργολάβο (σ.σ. αναφέρεται συγκεκριμένη ονομασία).

Παρακαλώ επίσης όπως μου εξηγήσετε με την ανωτέρω “συνεννόηση” από άποψη ενεργειών του Δήμου και του Δημάρχου, καθώς και πως περιήλθε εις γνώση του Δημάρχου η ανωτέρω “συνεννόηση” των εργολάβων».