Σε ανακοίνωση του Ιδρύματος Μακεδονικού βραβείου αναφέρονται τα εξής:

Το Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου στο πλαίσιο της ετήσιας βράβευσης τιμώμενου προσώπου προχωράει στην αναζήτηση σχετικού προσώπου. Το τιμώμενο πρόσωπο πρέπει να έχει διακριθεί για τις εξαιρετικές του επιδόσεις στις θετικές επιστήμες (Μαθηματικά, Χημεία, Βιολογία, Ιατρική, Φυσική) ή στη λογοτεχνία (πεζογραφία, ποίηση) ή στις Καλές Τέχνες (μουσική, ζωγραφική, γλυπτική, αρχιτεκτονική, θέατρο) (παρ. 1, άρθρο 2 του καταστατικού του ΙΜΑΒ), και επιπλέον να είναι Έλληνας πολίτης, να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και να κατοικεί στην Ελλάδα (παρ. 3, άρθρο 9 του καταστατικού του ΙΜΑΒ).

Έγγραφη αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να γίνει απονομή βραβείου σε κάποιο πρόσωπο, μπορεί να υποβάλλει οποιοσδήποτε Έλληνας πολίτης, αρκεί να τη συνοδεύει με τεκμηριωμένη έκθεση για το έργο του προτεινόμενου προς βράβευση προσώπου.

Η εκλογή του τιμώμενου προσώπου θα γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο είτε ομόφωνα είτε με πλειοψηφία και η απονομή του βραβείου γίνεται κάθε χρόνο την 28η Οκτωβρίου.

Παρακαλούμε για την αποστολή προτάσεων για πρόσωπα προς βράβευση για το έτος 2022 ως και την 30η Σεπτεμβρίου 2022 στην ακόλουθη διεύθυνση:

Ίδρυμα Μακεδονικού Βραβείου

mail: [email protected]

Δημαρχείο Δράμας

Βερμίου 2 & 1ης Ιουλίου γωνία

Υπ’ όψιν κ. Τάσσου Μιχαήλ

 

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Μακεδονικού Βραβείου

Χριστόδουλος Μαμσάκος