Το Επιμελητήριο Δράμας ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη του καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, ότι το Υπουργείο Οικονομικών δημοσίευσε αναλυτικά στοιχεία που αφορούν τους 5 πρώτους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής που είναι το βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο στήριξης της ρευστότητας των επιχειρήσεων. Στα στοιχεία που παρατίθενται, αποτυπώνονται αναλυτικά, το ύψος των χρηματοδοτήσεων που έχουν χορηγηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων οι οποίοι τις έλαβαν, σε κάθε κύκλο της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ξεχωριστά, αλλά και αθροιστικά στους 5 πρώτους κύκλους.

Ειδικότερα για τις επιχειρήσεις που έχουν έδρα την ΔΟΥ Δράμας το σύνολο των χρηματοδοτήσεων ανήλθε σε 38.912.268 ευρώ & εγκρίθηκαν 4.258 αιτήματα δικαιούχων επιχειρήσεων στο σύνολο των 5 κύκλων.

Αναλυτικά τα στοιχεία:

ΕΠΙΣΤΡΕΠΤΕΑ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1η – 290 – 4.311.289,46

2η – 491 – 6.144.612,87

3η – 525 – 6.876.290,37

4η – 3.406 – 13.954.038,73

5η – 2.918 – 7.626.036,64

ΣΥΝΟΛΑ 4.258 – 38.912.268,00

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Υπουργείου οικονομικών ήδη υποβλήθηκαν αιτήσεις στον 6ο κύκλο και θα ακολουθήσει και 7ος κύκλος της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Το Επιμελητήριο Δράμας επισημαίνει ότι η παρατεταμένη διάρκεια του lockdown αλλά και τις υπολειτουργίας επιχειρήσεων καθιστά την βιωσιμότητα τους επισφαλή. Είναι θετικό η Κυβέρνηση να εξετάσει, την μετατροπή του ποσοστού δανεισμού ή μέρος αυτού, σε μη επιστρεπτέο και προς αυτή την κατεύθυνση τόσο το Επιμελητήριο Δράμας αλλά και όλη η Επιμελητηριακή κοινότητα έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους.

 

Στέφανος Γεωργιάδης

Πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας