Το 2ο ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ συμμετείχε με έξι εκπαιδευτικούς σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ με τίτλο «Ανάπτυξη Καινοτομικών Δεξιοτήτων σε Εκπαιδευτικούς με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων στην Σχολική Εκπαίδευση», στη Φινλανδία (Ελσίνκι), από 21/04/2023 έως και 29/04/2023.

Κατά τη διάρκεια της κινητικότητας, οι εκπαιδευτικοί ήρθαν σε επαφή με πρωτότυπες διδακτικές πρακτικές και γνώρισαν ποικίλους τρόπους αξιοποίησης νέων ψηφιακών εργαλείων στην τάξη. Επιπλέον, μέσω της παρακολούθησης του προγράμματος Erasmus και της ανταλλαγής απόψεων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν διαφορετικά μοντέλα εκπαίδευσης, να συγκρίνουν πρακτικές και προγράμματα, καθώς και να δουν από διαφορετική σκοπιά, πλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα που βιώνουν στην καθημερινότητά τους.

Το πρόγραμμα έδωσε τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να αποκτήσουν δεξιότητες οργάνωσης, συντονισμού, επικοινωνίας και καθοδήγησης στις νέες τεχνολογίες. Να ενισχύσουν, επίσης, τις ψηφιακές τους δεξιότητες και να εξοικειωθούν με καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές με στόχο την προώθηση της ενεργητικής μάθησης και την ποιοτική και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου.

Τέλος, μέσω του προγράμματος, ενισχύθηκε ο ευρωπαϊκός χαρακτήρας του σχολείου και η διεύρυνση των σχέσεών του με άλλα σχολεία εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αποδέκτες της επιμορφωτικής δράσης αποτελούν όχι μόνο οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στην κινητικότητα, αλλά όλος ο σύλλογος διδασκόντων του 2ου ΕΠΑΛ και κυρίως οι μαθητές του σχολείου, έτσι ώστε να είναι ικανοί να αντιμετωπίσουν κάθε νέα πρόκληση σε έναν κόσμο που καθημερινά αλλάζει. Στις δραστηριότητες του προγράμματος συμμετείχαν οι εξής έξι καθηγητές:

  1. ΥΦΑΝΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, κλ. ΠΕ81
  2. ΜΑΝΑΡΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, κλ. ΠΕ04.02
  3. ΤΣEΛΕΠΗ ΠΑΣΧΑΛΙΑ, κλ. ΠΕ06
  4. ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, κλ. ΠΕ 87.03
  5. ΛΕΥΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΙΑ, κλ. ΠΕ 87.03
  6. ΚΑΝΤΟΥΡΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ, κλ. ΠΕ 87.04