ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΡΓΙΑΣ ΘΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ

 

 

Με την υπ’ αριθμόν 167/01-10-2019 πράξη του Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Δοξάτου να διεξάγονται την τελευταία Δευτέρα κάθε μήνα και σε περίπτωση που αυτή συμπέσει με ημέρα αργίας θα μεταφέρονται δύο ημέρες αργότερα, ημέρα Τετάρτη.