Η θεματολογία των διαλέξεων που παρουσιάζονται διαδικτυακά σήμερα Τετάρτη, 17 Μαρτίου 2021, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Δομή Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ»

Ομιλητής: Ευαγγελία Νένα, Επίκουρος Καθηγήτρια ΔΠΘ, Τμήμα Ιατρικής

Θέμα Διάλεξης: Σακχαρώδης Διαβήτης και εργασιακό περιβάλλον. Διερεύνηση της αμφίδρομης αλληλεπίδρασης

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ομιλητής: Παναγιώτης Κόγιας, Επίκουρος Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τμήμα Φυσικής

Θέμα Διάλεξης: Δίκτυα και σταθμοί βάσης κινητής τηλεφωνίας

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu.