Η θεματολογία των διαλέξεων που παρουσιάζονται διαδικτυακά αυτήν την Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2021, στην ΑΚΑΔΗΜΙΑ – Δομή Δια Βίου Μάθησης Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει ως εξής:

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥ ΖΗΝ»

Ομιλητής: Ιωάννης Μ. Μπακιρτζής, Επίκουρος Καθηγητής ΔΠΘ, Τμήμα Ιστορίας & Εθνολογίας

Θέμα Διάλεξης: Η ακμή των δυτικοθρακικών αστικών κέντρων στην όψιμη οθωμανική περίοδο (τέλη 19ου-αρχές 20ού αιώνα)

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ «ΕΝΕΡΓΕΙΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

Ομιλητής: Βασίλειος Χατζής, Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε., Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

Θέμα Διάλεξης: Το ηλεκτρονικό έγκλημα. Τρόποι αναγνώρισης και προστασίας.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των διαλέξεων, οι ομιλητές και πληροφορίες, είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ www.acadimia.eu.