Δείτε τη δημοσίευση

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Εκπνέει σε δέκα ημέρες το περιθώριο για μεταβιβάσεις με τις παλαιές αντικειμενικές αξίες

Λήγει στις 31 Μαρτίου 2022 η προθεσμία για «φθηνές» μεταβιβάσεις ακινήτων. Συμβολαιογράφοι και φορολογούμενοι
Δείτε τη δημοσίευση