Δείτε τη δημοσίευση

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Περιοδικού Τύπου

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προσφεύγουν οι Ενώσεις Περιφερειακού και Κλαδικού Τύπου (ΕΙΕΤ,
Δείτε τη δημοσίευση
Δείτε τη δημοσίευση

Τηλεδιάσκεψη των Ενώσεων Περιφερειακού & Κλαδικού Τύπου με εκπροσώπους κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Τηλεδιάσκεψη ανάμεσα σε εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), του Συνδέσμου Ημερησίων
Δείτε τη δημοσίευση