Στην καθιερωμένη σύσκεψη εργασίας εν’ όψει της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και Υπουργών της Κυβέρνησης, συμμετείχε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Δράμας, μαζί με τους παραγωγικούς φορείς της Βορείου Ελλάδας. Η σύσκεψη έλαβε χώρα στο Υπουργείο Εσωτερικών Μακεδονίας- Θράκης, την Τρίτη 30 Αυγούστου 2023 και ώρα 11.00.

Ο Πρωθυπουργός επεσήμανε ότι η πρόοδος που έχει επιτευχθεί είναι αποτέλεσμα της συνεκτικής οικονομικής πολιτικής μιας ολόκληρης τετραετίας. Η πολύ καλή απόδοση της οικονομίας η οποία αναπτύσσεται γρήγορα πιστοποιήθηκε από όλους τους παραγωγικούς φορείς, παρά τα προβλήματα της πληθωριστικής και ενεργειακής κρίσης.

Στην σύσκεψη ο Πρόεδρος κ. Στέφανος Γεωργιάδης παρέδωσε στον Πρωθυπουργό και τους Υπουργούς, αναλυτικό υπόμνημα προτάσεων του Επιμελητηρίου Δράμας. Οι προτάσεις αφορούσαν το Υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Υποδομών & Μεταφορών, Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τουρισμού και αφορούν στην υποστήριξη και ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και στα αναγκαία έργα υποδομών.

Μεταξύ των πολλών σημαντικών προτάσεων που περιλαμβάνονται στο Υπόμνημα, ενδεικτικά αναφέρεται η ανάγκη οριοθέτησης χρήσεων γης και η προστασία της Γης Υψηλής Παραγωγικότητας, η αγροτική πολιτική στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης και της αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών, φορολογικές ελαφρύνσεις, μείωση ασφαλιστικών εισφορών, η εφαρμογή των μικροπιστώσεων στις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, η βελτίωση των ρυθμίσεων σε Δημόσιο και Ασφαλιστικά Ταμεία καθώς και προτάσεις για τις υποδομές στην Π.Ε. Δράμας.

Επίσης, ότι όλη την επομένη εβδομάδα πριν την έναρξη της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης θα υπάρξουν συναντήσεις των Προέδρων των Επιμελητηρίων με τους Υπουργούς της Κυβέρνησης, για την εξειδίκευση και διαβούλευση όλων των θεμάτων που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Το αναλυτικό Υπόμνημα με τις προτάσεις έχει αναρτηθεί στο portal του Επιμελητηρίου Δράμας.