Δείτε τη δημοσίευση

Τηλεδιάσκεψη των Ενώσεων Περιφερειακού & Κλαδικού Τύπου με εκπροσώπους κομμάτων του Ελληνικού Κοινοβουλίου

Τηλεδιάσκεψη ανάμεσα σε εκπροσώπους της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου (ΕΙΕΤ), του Συνδέσμου Ημερησίων
Δείτε τη δημοσίευση