Δείτε τη δημοσίευση

Λ. Καλλινικίδης: Επίσκεψη στην επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα

Την επικεφαλής της αντιπροσωπείας της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας στην Ελλάδα, επισκέφθηκε ο
Δείτε τη δημοσίευση