Με απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ, χαρακτηρίστηκαν ως μνημεία τα τρία πέτρινα γεφύρια στην περιοχή του οικισμού Βαθύτοπου, στο Κάτω Νευροκόπι Νομού Δράμας, χωρίς τις μεταγενέστερες επεμβάσεις, καθώς είναι αξιόλογα δείγματα της αρχιτεκτονικής και κατασκευαστικής τέχνης της εποχής τους, αλλά και της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης της περιοχής της Δράμας, διατηρούν την αυθεντικότητά τους σε μεγάλο βαθμό, αποτελούν αξιόλογα δείγματα της τοπικής παραδοσιακής αρχιτεκτονικής όπως αυτή διαμορφώθηκε στην περιοχή τον 19ο και 20ό αιώνα και τεκμήρια της εξέλιξης της περιοχής από αρχιτεκτονική, ιστορική και κοινωνική άποψη.

Όπως αναφέρεται στη σχετική νομοθεσία, στα ακίνητα μνημεία περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, και τα νεότερα πολιτιστικά αγαθά που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό ετών και χαρακτηρίζονται μνημεία λόγω της αρχιτεκτονικής, πολεοδομικής, κοινωνικής, εθνολογικής, λαογραφικής, τεχνικής, βιομηχανικής ή εν γένει ιστορικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής σημασίας τους.

Μετά τον χαρακτηρισμό των τριών πέτρινων γεφυριών στον Βαθύτοπο ως μνημεία, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, απαγορεύεται οποιαδήποτε επέμβαση επί των ανωτέρω μνημείων (επισκευή, συντήρηση, προσθήκη) ή οποιαδήποτε οικοδομική δραστηριότητα πλησίον αυτών χωρίς προηγουμένως να ζητηθεί η έγκριση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού δια των αρμοδίων Υπηρεσιών του.