Δυο διαδοχικές συσκέψεις πραγματοποιήθηκαν την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2017, στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με αντικείμενο ζητήματα σχετικά με την κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ) στην περιοχή των Φιλίππων Καβάλας. Σε αυτές συμμετείχαν ο Υπουργός Γιώργος Σταθάκης συνοδευόμενος από πολιτικούς και υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου, οι Βουλευτές Κώστας Μορφίδης, Γιώργος Παπαφιλίππου (ΣΥ.ΡΙΖ.Α.) και Νίκος Παναγιωτόπουλος (Ν.Δ.), εκπρόσωποι του Τ.Ε.Ε., του ΓΕΩΤ.Ε.Ε. και του Τ.Ε.Ε./Τ. Ανατ. Μακεδονίας, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και της κοινοπραξίας του αγωγού.

Κατά τις συσκέψεις που διεξήχθησαν σε θετικό κλίμα, παρουσιάστηκε μελέτη που εκπόνησε ομάδα εργασίας του Τ.Ε.Ε. για την αντιμετώπιση τεχνικών θεμάτων που έχουν αναδειχτεί από τοπικούς φορείς, τα βασικά συμπεράσματα της οποίας έτυχαν θετικής αποδοχής από τους συμμετέχοντες. Επίσης, συζητήθηκαν και έργα που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν ενταγμένα στις περιβαλλοντικές και κοινωνικές επενδύσεις της κοινοπραξίας, με στόχο την αναβάθμιση και τόνωση της αγροτικής οικονομίας της περιοχής.

Να σημειωθεί ότι οι συσκέψεις εντάσσονται στο πλαίσιο των επαφών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με συναρμόδιους και τοπικούς φορείς της Καβάλας, με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων για την αποτελεσματική αντιμετώπιση ζητημάτων που προκαλούν την ανησυχία των πολιτών της περιοχής. Είχε προηγηθεί ανάλογη σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπεριφερειάρχη και της Δημάρχου Καβάλας στις 22 Νοέμβρη και θα ακολουθήσουν και άλλες με εκπροσώπους φορέων της Καβάλας.