ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

 

Μια ιδιαίτερα σημαντική επιτυχία σημείωσε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς, μετά από υποψηφιότητα που υπέβαλε στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και στη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Regio), επιλέχθηκε ως μία από τις συνολικά πέντε Περιφέρειες στην Ευρώπη που θα λάβουν τεχνική συμβουλευτική υποστήριξη από τον ΟΟΣΑ για την υλοποίηση σχεδιαζόμενων αναπτυξιακών τους έργων.

Η πρόταση που κατέθεσε η Περιφέρεια αφορά στο έργο Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Οροσειράς της Ροδόπης και Ποταμού Νέστου, ένα σύνολο έργων και παρεμβάσεων που σχεδιάζει η Περιφέρεια για την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης στην οροσειρά της Ροδόπης και στον ποταμό Νέστο. Το προτεινόμενο έργο αξιολογήθηκε θετικά γιατί αφορά σε μία περιοχή που παρουσιάζει περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, διασυνοριακότητα και πολιτιστική ποικιλομορφία.

Για να οριοθετηθεί το ακριβές πλαίσιο της συνεργασίας ανάμεσα στην Περιφέρεια και τον ΟΟΣΑ, τριμελές κλιμάκιο του διεθνούς οργανισμού αποτελούμενο από υψηλόβαθμα στελέχη με ειδίκευση σε θέματα δημοσίων συμβάσεων, τον κ. Matthieu Cahen, επικεφαλής του έργου, από τη Γαλλία, την κ. Fleur D’ Souza από τη Νέα Ζηλανδία και τον κ. Άγγελο Μπίνη από την Ελλάδα, επισκέφθηκε την έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή και είχε συναντήσεις με τον Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. κ. Χρήστο Μέτιο και στελέχη της Περιφέρειας.

Σε δηλώσεις του ο κ. Μέτιος τόνισε ότι «η συνεργασία που καταφέραμε να έχουμε με έναν διεθνή οργανισμό με μακρά πείρα σε καλές πρακτικές για την οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική ανάπτυξη όπως ο ΟΟΣΑ, είναι μια πρόκληση που θέτει ψηλά τον πήχυ για την Περιφέρειά μας. Πολύ περισσότερο που η συνεργασία μας θα αφορά σε μία μέθοδο υλοποίησης έργων που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι με συστηματική δουλειά μπορούμε να πετύχουμε θετικά αποτελέσματα και να διαμορφώσουμε μια καλή πρακτική που θα θελήσουν να υιοθετήσουν και άλλες Περιφέρειες στη χώρα μας».

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) είναι ένας διεθνής οργανισμός που έχει στόχο την προώθηση πολιτικών υπέρ της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Ιδρύθηκε το 1961, έχει 36 κράτη-μέλη από την Ευρώπη, τη Βόρεια και Νότια Αμερική, την Ασία και την Ωκεανία και η έδρα του βρίσκεται στο Παρίσι.

Η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής (DG Regio) είναι υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει ως αντικείμενο τον σχεδιασμό και την εφαρμογή ευρωπαϊκών πολιτικών υπέρ της περιφερειακής ανάπτυξης και της απασχόλησης.