Οι εκπρόσωποι των Επιχειρηματικών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων του Ν. Δράμας κατόπιν συνελεύσεως που πραγματοποίησαν στις 14 Φεβρουαρίου 2018 αποφάσισαν τη σύμπραξη με σκοπό την ανάπτυξη του Νομού Δράμας μέσα από την πραγματοποίηση κοινών δράσεων. Τη «Συνεργασία Επιχειρηματικών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων για την Προώθηση Αναπτυξιακών Θεμάτων για τη Δράμα» απαρτίζουν οι ακόλουθοι φορείς:

Επιμελητήριο Δράμας, ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας, Εργατικό Κέντρο Δράμας, Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας, Ιατρικός Σύλλογος Δράμας, Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας, Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Δράμας, Εμπορικός Σύλλογος Δράμας, Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας, Αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Ν. Δράμας, Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας, Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Δράμας, Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Α.Μ.Θ.