ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 

  • Την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Kouros

 

Συνέδριο για τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια διοργανώνει την Παρασκευή 8 και το Σάββατο 9 Ιουνίου στο ξενοδοχείο Kouros η Εταιρεία Παθολογίας Ελλάδος.

Το επιστημονικό πρόγραμμα του συνεδρίου έχει ως εξής:

Παρασκευή 8 Ιουνίου 2018

10.30 – 11.00 Προσέλευση – Εγγραφές

11.00 – 12.30 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Καρδιαγγειακός κίνδυνος – Ασθενείς με Α.Ε.Ε.»

Προεδρείο: Κ. Γεωργηεφένδης, Π. Παπαδοπούλου

-Χρήση κλιμάκων για προσδιορισμό θρομβογόνου κινδύνου και αιμορραγικού κινδύνου σε ασθενείς με Α.Ε.Ε. ή παράγοντες κινδύνου για Α.Ε.Ε., Γ. Τσινόπουλος

-Κλίμακες εκτίμησης λειτουργικής έκβασης ασθενών με Α.Ε.Ε., A. Χατζηδημητρίου

-Συζήτηση

12.30 – 13.00 Διάλειμμα καφέ

13.00 – 13.30 Διάλεξη:

«Καταστάσεις που μιμούνται Α.Ε.Ε.»

Πρόεδρος: Θ. Μηλίδης

Ομιλήτρια: Α. Μιχαηλίδου

13:30 – 14:30 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Ασθενείς με Α.Ε.Ε.»

Προεδρείο: Δ. Γέρκος, Σ. Παπαντωνίου

-Χορήγηση ορών στην οξεία φάση του Α.Ε.Ε., Κ. Νατσής

-Πρόληψη και αντιμετώπιση κατακλίσεων σε ασθενείς με Α.Ε.Ε., A. Tesfaye

14.30 – 16.00 Μεσημβρινή διακοπή

16.00 – 18.00 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Οξεία φάση Α.Ε.Ε.»

Προεδρείο: Θ. Καλλινικίδης, Μ. Παγώνη

-Επίπεδα γλυκόζης στην οξεία φάση Α.Ε.Ε., Δ. Σκούτας

-Επιπτώσεις λιπιδίων στη δευτερογενή πρόληψη μετά από οξεία Α.Ε.Ε., Δ. Αγαπάκης

-Αντιμετώπιση αντιδραστικής κατάθλιψης μετά το οξύ Α.Ε.Ε., Α. Χουρμουζιάδης

18.00 – 18.30 Διάλειμμα καφέ

18.30 – 20.30 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Αντιμετώπιση των Α.Ε.Ε.: Ο ρόλος των ειδικοτήτων…»

Προεδρείο: Α. Αντωνίου, Δ. Παπάζογλου

-Ο ρόλος του καρδιολόγου στη διερεύνηση του Α.Ε.Ε., Θ. Τσελεμπής

-Ο ρόλος του Αιματολόγου. Έλεγχος θρομβοφιλίας στο Α.Ε.Ε., Ε. Σπανουδάκης

-Συνεργασία παθολόγου – νευρολόγου στην αντιμετώπιση του Α.Ε.Ε. Ο ρόλος του παθολόγου, Ξ. Κροκίδης

-Συμβολή του ακτινολόγου στην έγκαιρη διάγνωση οξέου ισχαιμικού εγκεφαλικού με σκοπό τη εφαρμογή της βέλτιστης αγωγής (θρομβόλυση), Α. Σπανουδάκη

20.30 Τελετή Έναρξης

Σάββατο 9 Ιουνίου 2018

09.00 – 11.00 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Σακχαρώδης Διαβήτης, Κολπική Μαρμαρυγή, Χρόνια Νεφρική Νόσος, Αρτηριακή Υπέρταση και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»

Προεδρείο: Σ. Μπακατσέλος, Χ. Ντιούδης

-Σακχαρώδης διαβήτης & Α.Ε.Ε., Β. Λεκάκης

-Κολπική μαρμαρυγή & Α.Ε.Ε., Η. Κανέλλος

-Χρόνια νεφρική νόσος & Α.Ε.Ε., Χ. Ντιούδης

-Αρτηριακή υπέρταση & Α.Ε.Ε., Ξ. Κροκίδης

11.00 – 11.30 Διάλειμμα καφέ

11.30 – 13.30 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Ο ρόλος των μονάδων Αγγειακών Εγκεφαλικών Επεισοδίων στη διαχείριση ασθενών, Λοιμώξεις, Θρομβοεμβολική Νόσος και Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια»

Προεδρείο: Μ. Παγώνη, A. Χατζητόλιος

-Ο ρόλος των μονάδων Α.Ε.Ε. στη διαχείριση ασθενών με Α.Ε.Ε. Η κατάσταση στην Ελλάδα σήμερα, Χ. Σαββόπουλος

-Επιπλοκές Α.Ε.Ε. κατά τη νοσηλεία και τη φάση αποκατάστασης. Λοιμώξεις και Α.Ε.Ε., Δ. Κοφτερίδης

-Θρομβοεμβολική Νόσος και Α.Ε.Ε., Μ. Μπαλτατζή

-Συζήτηση

13.30 – 14.00 Δορυφορική Διάλεξη

«Αζιλσαρτάνη: Γιατί είναι χρήσιμος ένας νέος Ανταγωνιστής Υποδοχέων Αγγειοτασίνης ΙΙ»

Πρόεδρος : Χ. Σαββόπουλος

Ομιλητής: Κ. Τζιόμαλος

14.00 – 15.00 Μεσημβρινή διακοπή

15.00 – 17.30 Στρογγυλό Τραπέζι:

«Μείζονα Θέματα και Α.Ε.Ε.»

Προεδρείο: Ε. Μαλτέζος, Μ. Παγώνη

-Πρωτογενής πρόληψη Α.Ε.Ε., Α. Ξάνθης

-Νοσοκομειακή θεραπεία στην οξεία φάση του Α.Ε.Ε., Χ. Σαββόπουλος

-Ενδαρτηριακή θρομβόλυση, Σ. Φοινίτσης

-Αποκατάσταση μετά από Α.Ε.Ε.. Η κατάσταση στην Ελλάδα, Β. Καλλίνικος

17.00 Συμπεράσματα – Λήξη εργασιών Συνεδρίου