Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης είναι προγραμματισμένες για σήμερα, Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2019.

Συγκεκριμένα, στις 19.00, στο δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης, θα πραγματοποιηθεί Ειδική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου με μοναδικό θέμα στην ημερήσια διάταξη «Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως του Δήμου Προσοτσάνης για το οικ. Έτος 2018, όπως ελέγχθηκαν από τον ορκωτό λογιστή».

Στη συνέχεια, στις 20.00, είναι προγραμματισμένη τακτική συνεδρίαση του σώματος, με τα εξής θέματα στην ημερήσια διάταξη:

 1. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»
 2. Έγκρισή παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 3. Έγκριση πρακτικού παράτασης σύμβασης για την υπηρεσία ««ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ (FIRST LEVEL CONTROL– Παραδοτέο 1.2.5)» ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΟ ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ «INTEGRA_TOUR»
 4. Έγκρισή πρωτοκόλλου Προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΕΛ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»
 5. Ορισμός μελών κοινών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων του Έργου: «Δημιουργία ενός Νέου Βρεφικού Τμήματος στο Δήμο Προσοτσάνης» λόγω ένταξης του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης στις επιλέξιμες δομές της πρόσκλησης 3777/2-5-2018».
 6. Ορισμός μελών κοινών επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων του Έργου: «ένταξης των Παιδικών Σταθμών στην με αριθμ 31630/28-6-2018 πρόσκληση του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και όλων των διαδικασιών υλοποίησης που θα προκύψουν από αυτή».
 7. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 163.6.4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Προσοτσάνης με το ποσό των 130.242,16 € για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ»
 8. Αποδοχή της υπ. αριθμ. 163.6.4/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Πράσινου Ταμείου με την οποία χρηματοδοτείται ο Δήμος Προσοτσάνης με το ποσό των 148.800,00€ για «ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 9. Λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης ή μη του χώρου 2ου Νηπιαγωγείου στον Σύλλογο Ποντίων Προσοτσάνης «Ο ΠΟΝΤΟΣ».
 10. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ ΣΑΤΑ 2018»
 11. Έγκριση ΑΠΕ του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΚΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Β’ ΦΑΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ»
 12. Υποβολή ή μη προσφυγής κατά της αριθ. 17156/25-10-2019 απόφασης του Συντονιστή της Αποκ/νης Δ/νσης Μ.Θ. ενώπιων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 13. Αύξηση ή μη τελών ανταποδοτικών υπηρεσιών.