Φωτογραφία αρχείου

Με 13 θέματα στην ημερήσια διάταξη είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας.

Από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης ξεχωρίζει η τροποποίηση παλαιότερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το Νομικό Πρόσωπο Δράμας, καθώς είναι μια απαραίτητη διαδικασία για να συμμετέχει ο κ. Λευτέρης Καλλινικίδης στο Δ.Σ. και να αναλάβει καθήκοντα Προέδρου, αντικαθιστώντας τον κ. Ανέστη Δερματίδη, ο οποίος παραιτήθηκε για να γίνει Αντιδήμαρχος.

Κατά τα άλλα, η ημερήσια διάταξη περιλαμβάνει πλήθος εγκρίσεων παραχωρήσεων αθλητικών χώρων σε αθλητικούς συλλόγους, μια τυπική διαδικασία, καθώς οι παραχωρήσεις έχουν λάβει θετική γνωμοδότηση από τα Συμβούλια των Κοινοτήτων.

Με αυτά τα δεδομένα, το ενδιαφέρον αναμένεται να στραφεί περισσότερο στα θέματα προ ημερήσιας διάταξης, όπου οι Δημοτικοί Σύμβουλοι των παρατάξεων της αντιπολίτευσης θέτουν ερωτήματα προς τη Δημοτική Αρχή. Εφόσον υπάρξουν και έκτακτα θέματα, τα οποία θα προκύψουν μέχρι τη συνεδρίαση, τότε ενδέχεται να υπάρξει και κάποιο ζήτημα που να προκαλέσει εκτενή συζήτηση.