Την Τετάρτη 21 Ιουλίου, στις 10.00 το πρωί, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεδιάσκεψης συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Δράμας.

Μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι η «Διαβούλευση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «στρατηγικών επιλογών) της δημοτικής περιόδου 2019-2023 του Δήμου Δράμας.