Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 23 Ιουλίου, στις 15.00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Παραχώρηση χρήσης κάρπωσης του Γ’ Παιδικού Σταθμού, του Ε’ Παιδικού Σταθμού και του ΣΤ’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Δράμας, στο Νομικό Πρόσωπο Δήμου Δράμας – Εισηγητής Παναγιωτίδης Αλέξανδρος
  2. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
  3. Τροποποίηση της 242/2018 ΑΔΣ περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης με το Επιμελητήριο Δράμας για την υλοποίηση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ», προϋπολογισμού 230.000,00 € – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
  4. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΠΑΛ ΔΡΑΜΑΣ» – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
  5. Έγκριση δαπάνης για τοποθέτηση 3 στύλων και 3. Φ.Σ. S – 17Υ στη Τ. Κ. Μαυροβάτου – Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
  6. Έγκριση δαπάνης για επέκταση δικτύου φωτισμού στη Δ.Κ. Χωριστής- Εισηγητής Παπαδόπουλος Γεώργιος
  7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υλικών – Εισηγητής Μωϋσιάδης Αριστείδης