Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 7 Φεβρουαρίου 2019, στις 19.00, στο δημοτικό κατάστημα Προσοτσάνης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  1. Τροποποίηση – συμπλήρωση της με αριθμό 2/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Προσοτσάνης.
  2. Έγκριση της Εισηγητικής Έκθεσης Υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Δήμου του Δ’ Τριμήνου 2018.
  3. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 1/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «Εκτέλεση του προϋπολογισμού του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης κατά το Δ’ τρίμηνο οικ. έτους 2018».
  4. Σύνταξη Πίνακα εκτελεστέων έργων οικ. έτους 2019 του ΝΠΔΔ Δήμου Προσοτσάνης.
  5. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 3/2019 απόφασης του ΝΠΔΔ με θέμα: «1η αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019».
  6. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα ανάθεσης της εργασίας με τίτλο: «Καθαρισμός Αντιπλημμυρικών Αυλακίων/Τάφρων στην Τ.Κ. Πύργων» σε ιδιώτη.
  7. Έγκριση πραγματοποίησης πολιτιστικών εκδηλώσεων α) στα πλαίσια του εορτασμού του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας (9/11.03.2019) β) στα πλαίσια του εορτασμού της εθνικής επετείου της «25ης Μαρτίου 1821» και εξειδίκευση εγγεγραμμένων πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών των εκδηλώσεων.
  8. Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εργασίες Υποδομής και Αποκατάστασης για το Παλαιοντολογικό Πάρκο για INTEGRA_TOUR INTERREG», συμβατικής δαπάνης 126.120,16 ευρώ άνευ Φ.Π.Α., αναδόχου Γραμμάτη Θ. και ΣΙΑ Ε.Ε.