ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας κατά τη συνεδρίασή του της 16.10.2020 αποφάσισε ομόφωνα:

Την συνέχιση της μη έκδοσης γραμματίων προείσπραξης για υποθέσεις Νομικής Βοήθειας ενώπιον του Μονομελούς, Τριμελούς και Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, όπως και στην ανάκριση, με εξαίρεση τις υποθέσεις όπου υπάρχει κίνδυνος παραγραφής, 18μηνου ή συνοδείας.

Ειδικότερα από την 16.10.2020 έως 30.10.2020 οι διοριζόμενοι συνήγοροι νομικής βοήθειας θα αναλαμβάνουν μεν τις ανατιθέμενες ποινικές υποθέσεις, σύμφωνα με το ανωτέρω πλαίσιο που έθεσε η Ολομέλεια Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, πλην όμως δεν είναι εφοδιασμένοι με γραμμάτιο προείσπραξης του Συλλόγου, με όλες τις εντεύθεν συνέπειες που ορίζονται στο άρθρο 61 παρ. 4 ΚωδΔικ.

 

Ο Πρόεδρος

Αναστάσιος Μ. Πούλιος

Η Γεν. Γραμματέας

Αμαλία Α. Σαλωνίδου