Στο πλαίσιο συναντήσεων με εκπαιδευτικούς για ζητήματα εκπαίδευσης, συνεχίστηκαν οι τηλεδιασκέψεις της Χαράς Κεφαλίδου, Βουλευτού Δράμας και υπεύθυνης Τομέα Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Τομέα Παιδείας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, μαζί με τον Γραμματέα Νίκο Τσούλια και μέλη της Γραμματείας του Τομέα Παιδείας, με εκπροσώπους εκπαιδευτικών φορέων σχετικά με τα αιτήματα και τις προτάσεις τους.

Την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2022 πραγματοποιήθηκαν τηλεδιασκέψεις με εκπροσώπους:

-της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Π.Ο.Σ.Δ.Ε.Π.)

-του Πανελλήνιου Συλλόγου Επαγγελματιών Αθλητισμού και Άσκησης (Π.Σ.Ε.Α.Α.),

-της Ένωσης Εκπαιδευτικών Πολιτικών, Αρχιτεκτόνων, Τοπογράφων Μηχανικών (Ε.Ε.Π.Α.Τ.Μ.)

-της Ένωσης Ηλεκτρολόγων Εκπαιδευτικών (Ε.Η.Ε.)

-της Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων και

-της Ένωσης Καθηγητών Καλλιτεχνικών Μαθημάτων Μέσης Εκπαίδευσης (Ε.Κ.Κ.Μ.ΜΕ).

Στις συναντήσεις η Χαρά Κεφαλίδου και οι εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής ευχαρίστησαν όλους τους εκπροσώπους των επιστημονικών φορέων για την παρουσία τους, άκουσαν με προσοχή τα προβλήματα που απασχολούν τους κλάδους τους και αντάλλαξαν θέσεις, ιδέες και προβληματισμούς.

Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η διαρκής επικοινωνία με φορείς, προκειμένου να υπάρχει άμεση ενημέρωση για κρίσιμα και καίρια ζητήματα που αφορούν στα Πανεπιστήμια και στην Εκπαίδευση αλλά και για τα προβλήματα, τις προτάσεις και τα αιτήματα των φορέων, στο πλαίσιο του ουσιαστικού διαλόγου και της ανάγκης για συνεχή επικαιροποίηση των θέσεων του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής και την προσέγγιση των θεμάτων παιδείας με σκοπό τη διαμόρφωση μιας σύγχρονης σοσιαλδημοκρατικής πρότασης για τη βελτίωση της ποιότητας και την περαιτέρω ανάπτυξης της Εκπαίδευσης.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και έχει εντοπίσει και επισημάνει τα αδιέξοδα που προέκυψαν εξαιτίας του νέου νόμου της Κυβέρνησης για τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

Η Χαρά Κεφαλίδου διαβεβαίωσε τους εκπροσώπους ότι η ίδια μαζί με τον Τομέα του ΠΑΣΟΚ–Κινήματος Αλλαγής θα συνεισφέρουν στην προώθηση των καίριων επισημάνσεων, που έγιναν κατά τις συναντήσεις και θα συνεχίσουν το διάλογο πάντα με γνώμονα τη βελτίωση διοικητικών και εργασιακών θεμάτων της εκπαιδευτικής κοινότητας και της παρεχόμενης Εκπαίδευσης.