ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ

 

Την Παρασκευή 5 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στα γραφεία της Α.Δ.Μ.Θ. μεταξύ του Συντονιστή και του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας-Θράκης. Η συνάντηση έγινε σε ιδιαίτερα καλό κλίμα. Από την πλευρά του Συνδέσμου τονίστηκε η άριστη έως τώρα συνεργασία των δύο μερών, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και να ενισχυθεί.

Στη συνάντηση τέθηκαν από πλευράς του Συνδέσμου μια σειρά ζητημάτων, στα οποία ζητήθηκε η υποστήριξη του Συντονιστή. Πιο συγκεκριμένα η Πρόεδρος ζήτησε:

  1. Την ψηφιοποίηση μέρους της διαδικασίας αδειοδότησης λατομείων στα θέματα e-paravolo, ηλ. αλληλογραφία, on line χαρτογραφική αποτύπωση.
  2. Να γίνεται δεκτή η παράλληλη εξέταση του ΠΠΔ της εξωτερικής οδοποιίας μαζί με το ΠΠΔ των ερευνητικών εργασιών κατά την αδειοδότηση αιτήσεων έρευνας λατομείων.
  3. Την υποστήριξη του αιτήματος νομοθετικής ρύθμισης με επαναφορά του προηγούμενου πλαισίου κατάθεσης αιτήσεων για έρευνα που επικαλύπτουν προγενέστερες.

Ο Συντονιστής τόνισε, πως:

  1. Η Α.Δ.Μ.Θ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των νόμων.

Στο πλαίσιο αυτό συμφωνήθηκε να προχωρήσει άμεσα το θέμα της ψηφιοποίησης και να βεβαιωθεί προς την πολιτική ηγεσία η υποστήριξη του Συνδέσμου για στελέχωση των Υπηρεσιών της Α.Δ.Μ.Θ με εξειδικευμένο προσωπικό (μηχανικούς, γεωλόγους, κτλ.), έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι διαδικασίες εφαρμογής του νέου Περιβαλλοντικού Νόμου.

  1. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, είναι υπεύθυνο για την νομοπαρασκευαστική διαδικασία και τη θέσπιση νόμων.

Ως προς αυτό, ο Συντονιστής δεσμεύτηκε να μεταφέρει τα παραπάνω αιτήματα και να μεσολαβήσει για τη στενότερη συνεργασία, με την πολιτική ηγεσία.