Ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Α.Μ.Θ. κ. Αριστείδης Μωυσιάδης, ο Δ/ντης Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας ΑΜΘ κ. Λουκάς Γεωργίου και η Ειδική Σύμβουλος του Περιφερειάρχη σε θέματα Πολιτισμού κα Ζωή Κοσμίδου, συνάντησαν την Τετάρτη 9 Μαρτίου 2022 στην έδρα της Περιφέρειας στην Κομοτηνή, τους Διευθυντές και τους Προϊσταμένους των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας από όλες τις Περιφερειακές Ενότητες. Η συνάντηση έγινε με σκοπό την προετοιμασία των Δ/νσεων Υγείας για την επαναλειτουργία της πολυθεματικής εκδήλωσης «Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας», η οποία θα πραγματοποιηθεί την 1η εβδομάδα του Ιουνίου.

Η Εβδομάδα Δημόσιας Υγείας θα περιλαμβάνει 3 βασικούς άξονες και επιμέρους θεματικές οι οποίες θα επιλεγούν ξεχωριστά και ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε Περιφερειακής Ενότητας. Οι βασικές κοινές θεματικές θα είναι:

α) Αιμοδοσία

β) Η ζωή μας μετά την πανδημία

γ) Εθελοντισμός – ΑΜΕΑ