ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε στο Ντιμίτροβγκραντ της Βουλγαρίας συνάντηση εργασίας των Δημάρχων Παρανεστίου κ. Αλίκης Σωτηριάδου και του Ντιμίτροβγκραντ κ. Ίβο Ντιμόβ με αντικείμενο το έργο «SMART MEDICINE (SMART_MED)» που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Νομικό Πρόσωπο Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου, το Δήμο Ντιμίτροβγκραντ (Municipality of Dimitrovgrad) της Βουλγαρίας και το Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την επίβλεψη του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο «SMART MEDICINE (SMART_MED)» ανήκει στον άξονα 4: «Μία διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς» και στην επενδυτική προτεραιότητα 9α: «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μειώνοντας τις ανισότητες όσον αφορά την κατάσταση στον τομέα της υγείας, προωθώντας την κοινωνική ένταξη μέσω βελτίωσης της πρόσβασης σε υπηρεσίες κοινωνικού, πολιτιστικού χαρακτήρα και υπηρεσίες αναψυχής και τη μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα της κοινότητας». Ο συνολικός προϋπολογισμός του υπό υλοποίηση έργου ανέρχεται στις 1.163.516,92 €, από τα οποία 374.645,00 € αφορούν τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου.

Στη συνάντηση εργασίας μεταξύ των εταίρων βασικό θέμα ήταν ο από κοινού καθορισμός απαραίτητων ενεργειών και εργασιών για την υλοποίηση του έργου.

Το Νομικό Πρόσωπο Αλληλεγγύης, Προσχολικής Αγωγής & Παιδείας Δήμου Παρανεστίου εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο του, κύριο Ιορδάνη Ανανιάδη και την Προϊσταμένη του Νομικού Προσώπου, κυρία Άννα Μπούφη.