Την Τρίτη 8 Φεβρουαρίου και ώρα 11:00 με 16:30, πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη μεταξύ 25 Αναπτυξιακών Εταιρειών και Φορέων Εταιρειών και Φορέων από 8 χώρες (Ελλάδα-Πολωνία-Πορτογαλία-Ιταλία-Λιθουανία-Βουλγαρία-Κύπρος-Τουρκία), για το διατοπικό σχέδιο συνεργασίας, με τίτλο «ENERDECA II» με ιδιαίτερη αναφορά στον Δημιουργικό Τουρισμό.

O «Δημιουργικός Τουρισμός» είναι μια εναλλακτική μορφή τουρισμού, που επιδιώκει τη συμμετοχή των τουριστών σε δημιουργικές δραστηριότητες που συνδέονται με το πολιτιστικό κεφάλαιο της περιοχής.

Κοινός στόχος των 25 εταίρων αποτελεί η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων και θεσμικών φορέων όλων των συνεργαζόμενων περιοχών και η ανάδειξης ενός διακριτού προϊόντος Δημιουργικού Τουρισμού (Creative Tourism) σε διακρατικό επίπεδο.

Οι κύριες παράμετροι επομένως του σχεδίου είναι, αφ’ ενός η ερμηνεία του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος των περιοχών παρέμβασης των Τοπικών Προγραμμάτων CLLD/LEADER και, αφετέρου, η βιωματική τουριστική εμπειρία μέσω της ανάπτυξης δραστηριοτήτων Δημιουργικού Τουρισμού στις συνεργαζόμενες περιοχές.

Την τηλεδιάσκεψη συντόνιζαν από την Αναπτυξιακή Καβάλας, οι Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης και Αθηνά Ιωαννίδου. Ομιλητές ήταν οι Δρ Nancy Duxbury (Πανεπιστήμιο Coimbra, Πορτογαλία), Δρ Δωροθέα Παπαθανασίου – Zuhrt (Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Ελλάδα), Δρ Νικόλαος Θωμαΐδης, Aldo Di Russo (Expert in Audio-Visual Productions, Ιταλία). Από την Αναπτυξιακή Δράμας παρόντες ήταν οι Μανόλης Χατζόπουλος, Τάνια Βασιλειάδου, Αγάπη Καραπέτσα και Ανδρέας Ιατρίδης. Κατά τη διάρκεια της τηλεδιάσκεψης παρουσιάστηκαν δυο βραβευμένα ντοκιμαντέρ και πολλές εικόνες που αφορούν σε πολιτιστικές βιωματικές εμπειρίες.

Το διακρατικό σχέδιο συνεργασίας ENERDECA II χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της υλοποίησης τοπικών προγραμμάτων CLLD/LEADER.