Κατά τη Συνεδρίαση της νέας Αντιπροσωπείας, που προέκυψε από τις εκλογές της 19ης Μαΐου, την Τετάρτη 26.06.2024, συγκροτήθηκαν, κατόπιν των σχετικών αρχαιρεσιών, τα νέα όργανα Διοίκησης του ΤΕΕ-Ανατολικής Μακεδονίας ως εξής:

Αντιπροσωπεία:

Πρόεδρος: Τσάλτας Κλεάνθης (Πολιτικός Μηχανικός)

Αντιπρόεδρος: Ακτσόγλου Δέσποινα (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)

Γραμματέας: Χατζημανώλης Κων/νος (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός)

Διοικούσα Επιτροπή:

Πρόεδρος: Λαζαρίδης Σωτήρης (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Αντιπρόεδρος: Παράσχου Κων/νος (Πολιτικός Μηχανικός)

Γραμματέας: Ασημής Σταμάτης (Μηχανικός Παραγωγής & Διοίκησης)

Μέλη: Χόης Στυλιανός (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Εφραιμίδης Αναστάσιος (Πολιτικός Μηχανικός)

Παυλίδης Απόστολος (Ηλεκτρολόγος Μηχανικός)

Τσιαμπούσης Αλέξανδρος (Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός)

Νάστος Γεώργιος (Μηχανικός Χωροταξίας & Περιφ. Ανάπτυξης)

Μακρής Βασίλειος (Πολιτικός Μηχανικός)