ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΤΗΣ Ν.Δ. ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΚΑΙ Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Ν. ΔΡΑΜΑΣ Δ. ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ

 

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με θέμα «Στο “στόχαστρο” το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης από το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης» κατέθεσαν οι Βουλευτές της Ν.Δ. της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ανάμεσα στους οποίους και ο Βουλευτής Ν. Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης.

Η ερώτηση των Βουλευτών έχει ως εξής:

Στο μάτι του κυκλώνα βρέθηκα το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης εξαιτίας των συνεχιζόμενων ελέγχων επί μια διετία αναφορικά με διαγωνιστικές διαδικασίες σίτισης, κατόπιν σχετικής εντολής του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.) κ. Δημοσθένη Κασσαβέτη.

Το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. χαρακτηρίζεται επιβαρυντικό για τον Πρύτανη κ. Αθανάσιο Καραμπίνη σχετικά με τη διαγωνιστική διαδικασία του 2007 που αφαιρούσε ανάθεση υπηρεσιών σίτισης για τους φοιτητές του Δ.Π.Θ., μολονότι οι έρευνες των καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμοδίων υπηρεσιών του Ελληνικού Κράτους ήταν σε αντίθετη κατεύθυνση.

Επίσης, η εμμονή αυτή πλήττει και εν γένει το κύρος του Πανεπιστημίου, που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και προόδου για τη Θράκη.

Το συγκεκριμένο πόρισμα το υιοθέτησε επιλεκτικά ο Υπουργός Παιδείας, ασκώντας πειθαρχική δίωξη εις βάρος του Πρύτανη, παραβλέποντας ορισμένες σημαντικές παραμέτρους. Όπως το γεγονός ότι η πίεση για συνεχόμενους ελέγχους προς το Δ.Π.Θ. προέρχονταν από τον κ. Κασσαβέτη, ο οποίος τυγχάνει Επίκουρος Καθηγητής στον Τομέα Δημοσίου Δικαίου της Νομικής Σχολής του Τμήματος Νομικής του ιδίου Πανεπιστημίου και ύστερα από ανώνυμη καταγγελία διενεργήθηκε εις βάρος του Ε.Δ.Ε. για  σοβαρά παραπτώματα που ενδεχομένως είχε διαπράξει αναφορικά με τη μη ορθή εκτέλεση των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων.

Το αποτέλεσμα αυτής της Ε.Δ.Ε. ήταν η παραπομπή του στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των ελών του Δ.Ε.Π. με το ερώτημα της απόλυσης για σοβαρά αδικήματα και της απαίτησης για επιστροφή του ποσού των 397.800 ευρώ, καθόσον έλαβε δίδακτρα χωρίς να διδάξει! Για ευνόητους λόγους, ο κ. Κασσαβέτης θα έπρεπε να εξαιρεθεί κατά το στάδιο ανάθεσης στους εκάστοτε εντεταλμένους επιθεωρητές των σχετικών εντολών διερεύνησης.

Άλλωστε, θα έπρεπε να ληφθεί υπόψη ότι το συγκεκριμένο πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. έρχεται σε ευθεία αντίθεση όχι μόνο με τις διαπιστώσεις της έκθεσης ελέγχου της καθ’ ύλην αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων, αλλά και με τις αμετάκλητες απαλλακτικές αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών και δημοσιονομικών φορέων (Ελεγκτικό Συνέδριο, Εισαγγελίες Πρωτοδικών και Εφετών Θράκης) για τη συγκεκριμένη υπόθεση, που αφορά τον Πρύτανη και το Πανεπιστήμιο γενικά

Με βάση τα παραπάνω ερωτάσθε:

  1. Για ποιο λόγο ο Υπουργός Παιδείας δεν έλαβε υπόψη του την έκθεση ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων αλλά και τις αποφάσεις των αρμοδίων δικαστικών και δημοσιονομικών φορέων, πριν υιοθετήσει άκριτα το πόρισμα του Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. εις βάρος του Πρύτανη του Δ.Π.Θ.;
  2. Γιατί ο Υπουργός Παιδείας δεν έχει δείξει την ίδια ευαισθησία και δεν έχει απαντήσει στο σχετικό έγγραφο του Δ.Π.Θ. (αρ. πρωτ. ΕΠ 7402/25/01/2017) για λήψη μέτρων σχετικά με δύο καθηγητές της Πολυτεχνικής Σχολής του ΔΟΠΘ κατά των οποίων έχει ασκηθεί από τις εισαγγελικές αρχές ποινική δίωξη για αδικήματα κακουργηματικού χαρακτήρα, από τα οποία προκύπτει ζημιά άνω των 2 εκ. ευρώ για το Δ.Π.Θ. και κατ’ επέκταση για το Ελληνικό Δημόσιο;
  3. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης γνωρίζει ότι ο κ. Κασσαβέτης, με εντολή του οποίου έγιναν οι συγκεκριμένοι έλεγχοι, έχει παραπεμφθεί στο Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο των μελών του Δ.Ε.Π. για σοβαρά αδικήματα και ποιες οι ενέργειές του;
  4. Για ποιο λόγο ο Υπουργός Παιδείας, κ. Κ. Γαβρόγλου, σε σειρά ζητημάτων που αφορούν το Δ.Π.Θ. δεν το υποστηρίζει και προβαίνει σε πολιτικές πράξεις που είναι αντίθετες με το λαϊκό αίσθημα της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και με την πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου;

 

Οι Ερωτώντες Βουλευτές

Δημοσχάκης Αναστάσιος

Βουλευτής Έβρου

Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

Βουλευτής Καβάλας

Κυριαζίδης Δημήτριος

Βουλευτής Δράμας