Την Τετάρτη 6 Απριλίου 2022, από τις 10.00 έως τις 11.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δράμας, θα πραγματοποιηθεί η δημοπρασία για την εκμίσθωση της «Ατλαντίδας», του δημοτικού αναψυκτηρίου – καφέ του Δήμου Δράμας στην περιοχή της Αγ. Βαρβάρας. Η δημοπρασία θα είναι φανερή, προφορική και πλειοδοτική. Το ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 1.100 ευρώ μηνιαίως και η διάρκεια της μίσθωσης είναι 7 χρόνια.

Ο μισθωτής που θα αναδειχθεί από την δημοπρασία έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τους παρακάτω χώρους:

  1. Τον ισόγειο στεγασμένο χώρο, εμβαδού 36,00 τ.μ για την λειτουργία του Καφέ – Αναψυκτηρίου.
  2. Την ισόγεια στεγασμένη αποθήκη, εμβαδού 36,00 τ.μ. στην οποία μπορεί να αποθηκεύσει τις προμήθειές (π.χ. κάσσες αναψυκτικών – αλκοολούχων, καφέ, εξοπλισμού βασικού για την λειτουργία του κ.λ.π).
  3. Το κτήριο WC ανδρών – γυναικών δίπλα του στεγασμένου χώρου εμβαδού 20,00 τ.μ.
  4. Εξωτερικό χώρο συνολικής εκτάσεως 190 τ.μ. εκ των οποίων, εμβαδού 40,00 τ.μ. στεγασμένου ανοιχτού χώρου σε συνέχεια του στεγασμένου χώρου, εμβαδού 36,00 τ.μ., και εμβαδού 150 τ.μ. υπαίθριου χώρου, όπου μπορεί να τοποθετεί τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες. Απαγορεύεται να εγκαταστήσει τέντες και άλλες μόνιμες κατασκευές.