Νέες δημοπρατήσεις μεγάλων έργων μέσω ΣΔΙΤ έχουν προγραμματιστεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Στις 31 Οκτωβρίου έχει οριστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για – τη μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση Φράγματος Ποταμού Ενιπέα Φαρσάλων (στη θέση Παλιοδερλί), Δικτύων Διανομής Νερού και λοιπών Συνοδών Έργων.

– για το διπλό Φράγμα στον Ταυρωνίτη ποταμό θα πραγματοποιηθούν έργα Αξιοποίησης του Υδατικού Δυναμικού.

Με την ολοκλήρωση της εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα γίνει αξιολόγηση των σχημάτων και θα ακολουθήσει η έγκριση αυτών που θα κριθούν ότι πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί. Στη Β` φάση θα καθοριστεί το ακριβές αντικείμενο του έργου και θα δοθούν οι δεσμευτικές προσφορές από όπου θα προκύψει ο ανάδοχος του έργου.

Η διάρκεια των δύο ΣΔΙΤ έχει οριστεί σε 360 μήνες (30 χρόνια). Τα 4 πρώτα έτη αφορούν στην κατασκευή/αναβάθμιση των υποδομών και η υπόλοιπη διάρκεια αφορά στην περίοδο λειτουργίας και συντήρησης.

Το κόστος με ΦΠΑ για το Φράγμα Ενιπέα ορίστηκε σε 230,07 εκατ. ευρώ (185,54 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ) και για Φράγμα Ταυρωνίτη σε ποσό με ΦΠΑ 267,09 εκατ. ευρώ (ποσό χωρίς ΦΠΑ 215,4 εκατ. ευρώ).

Για τις 31 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο “Κάθετος Άξονας Δράμα– Αμφίπολη (Παλαιοκώμη) με ΣΔΙΤ”

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 200,4 εκατ. ευρώ, ενώ με τον αναβαθμισμένο οδικό άξονα, ο χρόνος διαδρομής αναμένεται να μειωθεί σημαντικά κατά 30 περίπου λεπτά για τα επιβατικά και κατά 45 περίπου λεπτά για τα βαρέα οχήματα.

Για τις 31 Οκτωβρίου έχει προγραμματιστεί η εκδήλωση ενδιαφέροντος για το έργο “Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.” ύψους περίπου 444,9 εκατ. ευρώ.

Τέλος για τις 18 Νοεμβρίου έχει οριστεί η ημερομηνία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρώτο αρδευτικό έργο μέσω Σύμπραξης Δημόσιου – Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) του προγράμματος “ΥΔΩΡ 2.0” “Αποκατάσταση και εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης του ΤΟΕΒ Ταυρωπού”.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 128,75 εκατ. ευρώ προ ΦΠΑ και το 30% του κατασκευαστικού κόστους (πλέον ΦΠΑ) θα συγχρηματοδοτηθεί μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Πηγή: capital.gr / Ελένη Μπότα