Στις 26 Φεβρουαρίου περνάμε στην 6η περίοδο Ψηφιακής Μετάβασης που περιλαμβάνει τις Περιοχές :
  • Δράμα
  • Καβάλα
  • Θάσο
  • Ξάνθη
  • Σέρρες
  • τμήμα Κομοτηνής και
  • τμήμα Χαλκιδικής .
Για οποιαδήποτε αλλαγή στις συχνότητες εκπομπής θα υπάρξει ενημέρωση.