Συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2023 η Wonderplant, που ελέγχεται και διοικείται από τους επιχειρηματίες Σπύρο Θεοδωρόπουλο, Μιχάλη Αραμπατζή, Θέμη Μακρή και Σταύρο Νένδο και δραστηριοποιείται στην υδροπονική καλλιέργεια ντομάτας θερμοκηπίου και τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις, που αναρτήθηκαν στο ΓΕΜΗ, o κύκλος εργασιών της εταιρείας το 2023 ανήλθε σε 50,6 εκατ. ευρώ ευρώ έναντι 45,5 εκατ. ευρώ το 2022 παρουσιάζοντας αύξηση κατά 11,13%. Τα λειτουργικά έξοδα εμφανίζονται αυξημένα και ειδικότερα: τα έξοδα λειτουργίας διαθέσεως ανήλθαν σε 1,6 εκατ.. ευρώ περίπου ενώ το 2022 ήταν 1,5 εκατ. ευρώ (αύξηση 4,52%), τα έξοδα λειτουργίας διοίκησης ανήλθαν σε 1,8 εκατ. ευρώ περίπου έναντι 1, εκατ. χιλ. ευρώ περίπου το 2022 (αύξηση 54,63%).

Ως εκ τούτου, η εταιρεία παρουσίασε κέρδη προ φόρων 6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 44,12% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι 8,8 εκατ. ευρώ το 2022 (αύξηση 21,41%). Οι επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία τα τελευταία δυο χρόνια ξεπέρασαν τα 14,6 εκατ. ευρώ (5.170.977 ευρώ το 2022 και 9.538.526 το 2023).

Νέα επένδυση 50 εκατ. ευρώ στην Πετρούσα Δράμας

Η εταιρεία διαθέτει 220 στρέμματα θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας και συσκευαστηρίου στην Πετρούσα Δράμας, όπου παράγει και συσκευάζει ντομάτες με τη μέθοδο της υδροπονίας. Συγκεκριμένα στην Πετρούσα βρίσκονται 220 στρέμματα υαλόφρακτου θερμοκηπίου υψηλής τεχνολογίας, βοηθητικών χώρων και συσκευαστηρίου-τυποποιητηρίου όπου παράγεται και συσκευάζεται η ντομάτα με τη μέθοδο της υδροπονίας και σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης στη γεωργική παραγωγή. Σήμερα η παραγωγή της Wonderplant, ξεπερνά ετησίως τους 15.000 τόνους ντομάτας τριών τύπων (cherry, μεσόκαρπη τσαμπί τύπου cluster καθώς και ντομάτα beef).

Μάλιστα, η εταιρεία στα πλαίσια της στρατηγικής συνεχούς ανάπτυξης της, υλοποιεί ήδη νέα επένδυση για την περαιτέρω επέκταση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων. Η νέα επέκταση, η οποία πραγματοποιείται στην περιοχή της Πετρούσας σε έκταση πλησίον των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και η οποία θα δημιουργήσει 120 νέες θέσεις εργασίας, αφορά την ανέγερση υπερσύγχρονου υδροπονικού θερμοκηπίου έκτασης 100 στρεμμάτων με τις αντίστοιχες υποστηρικτικές εγκαταστάσεις συσκευαστηρίων, αποθηκών κλπ. και σταθμού ΣΗΘΥΑ ισχύος 9,6MW. Η συγκεκριμένη επένδυση εκτιμώμενου προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ., έχει ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Ιανουάριο του 2025.

Nέα ομολογιακά δάνεια ύψους 8 εκατ. ευρώ

Στους πρώτους μήνες της χρήσης 2024, η Wonderplant έχει συνάψει δύο νέες συμβάσεις ομολογιακών δανείων ύψους 2 εκατ. ευρώ και 6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Επενδύει σε συνεργασίες με Πανεπιστήμια και R&D

Αξίζει να σημειωθεί πως η Wonderplant, συνεχίζει για άλλη μια χρονιά την συνεργασία της με το τμήμα Εφαρμοσμένης Ζωολογίας και Παρασιτολογίας της Γεωπονικής σχολής του Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με σκοπό την έρευνα για την ανάπτυξη και την απόδοση των ωφέλιμων εντόμων, ως μέσω ενεργητικής φυτοπροστασίας στην καλλιέργεια τομάτας. Για το λόγο αυτό έχει δημιουργήσει και ένα ειδικά διαμορφωμένο χώρο με ειδικές ελεγχόμενες συνθήκες στις εγκαταστάσεις της, όπου πραγματοποιείται έρευνα σχετικά με την μαζική αναπαραγωγή ωφέλιμων εντόμων.

Επίσης, η Wonderplant συνεχίζει τη συνεργασία και με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιο συγκεκριμένα με το Εργαστήριο Κηπευτικών Καλλιεργειών του Τμήματος Φυτικής Παραγωγής. Κύριος σκοπός την συνεργασίας είναι η έρευνα σχετικά με την βελτιστοποίηση της θρέψης και υδρολίπανσης στην σύγχρονη υδροπονική καλλιέργεια τομάτας, με στόχο την περαιτέρω ελαχιστοποίηση των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και υδατικών πόρων.

Επιπλέον, συνεχίζει τις διεργασίες με ερευνητικά ιδρύματα και εταιρίες από όλο τον κόσμο, στα πλαίσια συμμετοχής της στο μεγάλης εμβέλειας ερευνητικό πρόγραμμα ECONUTRI. Ο γενικός στόχος του ECONUTRI είναι η βελτιστοποίηση, η επικύρωση και η επίδειξη νέων λύσεων που βασίζονται στη φύση, προσαρμοσμένες σε μια ολιστική ιδέα, οι οποίες συμβάλλουν στη μείωση της έκπλυσης NO3-N και P, στον έλεγχο των απωλειών μέσω της εξάτμισης αμμωνίας και στον μετριασμό των εκπομπών GHG που προέρχονται από τον αγροτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένης τόσο της φυτικής όσο και της ζωικής παραγωγής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, το ECONUTRI στοχεύει περαιτέρω να διαδώσει και να κλιμακώσει την εφαρμογή αυτών των νέων τεχνολογιών και να υποστηρίξει γεωργούς και επιστήμονες της ΕΕ μέσω κατάρτισης και εκπαίδευσης, για την εφαρμογή εργαλείων διαχείρισης θρεπτικών συστατικών με βάση τη φύση, που θα βελτιώσουν την ποιότητα του αέρα, του εδάφους και του νερού στην Ευρώπη και την Κίνα και θα συμβάλλουν στον μετριασμό της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής.

Τέλος, στην οικονομική έκθεση σημειώνεται πως «η εταιρεία υλοποιεί σημαντικές επενδύσεις για την επέκταση και τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των ιδιόκτητων εγκαταστάσεων έρευνας και ανάπτυξης, προκειμένου να υποστηριχθεί με υποδομές και εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας η έρευνα του επιστημονικού της προσωπικού σε σχέση με την βελτιστοποίηση της απόδοσης της καλλιέργειας, της βιωσιμότητας και της εξοικονόμησης πόρων».

Πηγή: www.businessnews.gr / Δημήτρης Τσουκαλάς