Αρκετές είναι οι περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για αύριο. Δείτε ποιες είναι στην κατηγορία 3.