Ερώτηση στη Βουλή από την Ελληνική Λύση:

Η σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρουπόλεως κατασκευάστηκε μεταξύ 1890-1897 από γαλλοβελγική εταιρεία. Το 1920 ξεκίνησε η σταδιακή της βελτίωση. Με τη σημερινή κατάσταση δε δύναται να ανταποκριθεί σε υψηλές ταχύτητες και πλέον αυτού δεν είναι περιφραγμένη. Για αδιευκρίνιστους λόγους τις τελευταίες δύο δεκαετίες υποβαθμίστηκε ως μεταφορικό μέσο, περιορίζοντας τα δρομολόγια και διακόπτοντας εμπορευματικές μεταφορές.

Λειτουργούσε όμως απρόσκοπτα έως το 2019 και ήταν προτιμώμενο μεταφορικό μέσο από τις ασθενέστερες οικονομικές ομάδες, λόγω του χαμηλού κομίστρου. Από το 2019 με το αιτιολογικό της συντηρήσεως των γραμμών τα δρομολόγια από Δράμα έως Αλεξανδρούπολη διεκόπησαν πλήρως. Παραλλήλως, ο ΟΣΕ ανακοίνωσε χάραξη σιδηροδρομικής γραμμής μεταξύ Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Καρβάλης, εκπόνηση μελέτης Νέας Καρβάλης – Τοξοτών, εξήγγειλε την κατασκευή προαστιακού σιδηροδρόμου έργου μελέτης και κατασκευής της γραμμής Θεσσαλονίκης – Τοξοτών, έχοντας ως στόχο την κατασκευή προαστιακού σιδηροδρόμου εξυπηρετήσεως της Θεσσαλονίκης, η οποία θα φτάνει μέχρι τη Νέα Καρβάλη. Ουσιαστικά, με την τελευταία προκήρυξη οι μεγάλες πόλεις Κιλκίς, Σέρρες και Δράμα αποκόπτονται από τη σιδηροδρομική σύνδεση μιας σύγχρονης σιδηροδρομικής γραμμής. Το υπάρχον σιδηροδρομικό δίκτυο Θεσσαλονίκης – Αλεξανδρουπόλεως, το οποίο διακόπτεται στη Δράμα, λειτουργεί με δύο επιβατικά δρομολόγια το 24ωρο, επιβεβαιώνοντας ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πλήρους απαξιώσεως και καταργήσεως ουσιαστικά των υπαρχόντων σιδηροδρομικών υποδομών. Είναι γνωστό ότι η διαδρομή της σιδηροδρομικής γραμμής διέρχεται από περιοχές οι οποίες έχουν ουσιαστικά υποτυπώδη συγκοινωνία με τα ΚΤΕΛ και το τρένο είναι το μόνο ευχερές μέσο μεταφοράς προς τις πόλεις, οι οποίες πλέον των άλλων αφορούν και μεταβάσεις σε νοσοκομεία, υπηρεσίες κλπ. Η μείωση σε δυο μόνο των δρομολογίων δημιουργεί ως εκ τούτου μεγάλα προβλήματα για την επικοινωνία των απομονωμένων περιοχών με τα αστικά κέντρα.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Τι προτίθεστε να πράξετε για την αναβάθμιση των μεταφορικών υποδομών προς όφελος των κατοίκων και των τοπικών οικονομιών της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης – Δράμας;
  2. Τι προτίθεστε να πράξετε για την αύξηση πέραν των δύο υπαρχόντων δρομολογίων της ανωτέρω σιδηροδρομικής διαδρομής;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ