ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ

 

 

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τον Ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017) , με θέμα « Ρυθμίσεις Ληξιπρόθεσμων Οφειλών προς τον Δήμο» , τίθεται σε ισχύ και για διάστημα τεσσάρων (4) μηνών – μέχρι 30/11/2017 -δυνατότητα ρύθμισης – εξόφλησης οφειλών κάθε είδους προς το Δήμο Παρανεστίου

Σύμφωνα με τα ισχύοντα , οι οφειλέτες μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους είτε εφάπαξ με απαλλαγή όλων των προσαυξήσεων (πληρωμή μόνο του κεφαλαίου) , είτε σε μηνιαίες δόσεις (μέχρι 100 δόσεις) με απαλλαγή των προσαυξήσεων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων .

Για όσους επιλέξουν την εξόφληση σε δόσεις ορίζεται Ελάχιστη Μηνιαία δόση , το ποσό των 20 ευρώ.

Η παρούσα ρύθμιση αφορά οφειλές η οποίες έχουν βεβαιωθεί μέχρι 31-07-2017 η που θα βεβαιωθούν μέχρι και τις 30-09-2017.

Παρακαλούμε, όσοι εμφανίζουν οφειλή προς το Δήμο Παρανεστίου, να κάνουν χρήση της ρύθμισης αυτής, η οποία είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή, έτσι ώστε να μπορέσουν να εξοφλήσουν τις οφειλές τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ ΣΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ 2521352307 κο Χατζηπαναγιώτου Κων/νο & 2524350111 κα Κοτζαγιαννίδου Δέσποινα