Για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ξηρά χόρτα σε πρανές δρόμου, στην περιοχή Καλλίφυτο Δράμας, επιβλήθηκε σε γυναίκα διοικητικό πρόστιμο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19/2020 Πυροσβεστική Διάταξη για παράβαση της υπ’ αριθμ. 9/2021 Πυροσβεστικής Διάταξης από ανακριτικούς υπαλλήλους της ΔΙ.Π.Υ. Ν. Δράμας.