Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δοξάτου ολοκλήρωσε τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, με μοναδικό θέμα «Συζήτηση επί της έκθεσης ελέγχου, των ορκωτών ελεγκτών, των χρήσεων 2011-2014 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Δοξάτου (ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.Δ.) και έκδοση ψηφίσματος κατά της διαφθοράς», λαμβάνοντας απόφαση, κατά πλειοψηφία, για έκδοση σχετικού ψηφίσματος.

Στην εισήγησή του για το ψήφισμα ο Δήμαρχος Δοξάτου κ. Δημήτρης Δαλακάκης πρότεινε την έκδοση του εξής ψηφίσματος: «Ως Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Δοξάτου καταδικάζουμε το μαύρο χρήμα, τα εικονικά έργα, τα πλαστά τιμολόγια, την παράνομη διαχείριση των ταμειακών διαθεσίμων και της περιουσίας των δημοτών μας. Ζητούμε την άμεση παραίτηση όλων όσων ζημίωσαν με πράξεις ή παραλείψεις τους τη δημοτική περιούσια, όλους όσους διαχειρίστηκαν, καταχράστηκαν, διασπάθισαν δημόσιο χρήμα, εκμεταλλευόμενοι το αξίωμά τους. Δεσμευόμαστε ότι κάθε δικαστική διεκδίκηση που αντιμετωπίζει ο Δήμος να τη θεωρούμε ως ζήτημα ύψιστης και ιδιαίτερης σπουδαιότητας για τα συμφέροντα των δημοτών μας και να βάζουμε δικηγόρους. Το ίδιο ακριβώς θα κάνουμε και στα νομικά πρόσωπα αυτού. Δεσμευόμαστε να οδηγήσουμε με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου όλες τις υποθέσεις διαφθοράς ενώπιον της Δικαιοσύνης όσο και στους αρμόδιους ελεγκτικούς φορείς. Δεσμευόμαστε να μην ξαναμπλοκάρουμε οποιαδήποτε ενέργεια η οποία κατατείνει στην καταπολέμηση της διαφθοράς. Δεσμευόμαστε ό,τι στοιχείο γνωρίζουμε να το καταθέσουμε ενόρκως».

Επιπλέον, στη συνέχεια, ο κ. Δαλακάκης πρότεινες μέσα στο ψήφισμα να ζητηθεί και «η κατάργηση των νομικών προσώπων του Δήμου Δοξάτου, και του Νομικού Προσώπου και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ., έτσι ώστε να μπορέσουν όλες οι υποθέσεις αυτές να ελεγχθούν ενιαία και να μην συγκαλυφθούν». Αιτιολογώντας τη συγκεκριμένη πρόταση ο Δήμαρχος Δοξάτου επεσήμανε: «Από τη στιγμή κατά την οποία υπήρχε κοινό ταμείο όλων των νομικών προσώπων, και του Νομικού Πρόσωπου και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Δ. και του Δήμου, επειδή υπήρχε μία τσέπη, αντί να υπάρχουν τρεις τσέπες και το μαύρο και το εικονικό χρήμα έκανε γύρα, για να γίνει εύκολος ο έλεγχος, για να μην επαναληφθούν ποτέ φαινόμενα τα οποία μας έφτασαν εδώ».

Το ψήφισμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία από τους παρόντες εκείνη τη στιγμή Δημοτικούς Συμβούλους. Υπέρ του ψηφίσματος ψήφισαν οι κ.κ. Ζουμπούλογλου, Ζεκερίδης, Ιωάννου, Γιαπαύλος, Στάντζιος και Γιανταμίδης, ενώ κατά, διαφωνώντας με την προσθήκη για κατάργηση των Νομικών Προσώπων του Δήμου, οι κ.κ. Σερέτης, Τοκούτσης και Μπερμπερίδης.