Δύο δις μικρότερο έλλειμμα από αυτό που καταγράφεται στον προϋπολογισμό του 2022  και αυξημένα έσοδα  κατά  743 εκατ. ευρώ ή 1,5% έναντι του στόχου, δείχνουν τα πρώτα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα το ΥΠΟΙΚ για το 2021.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού  την περίοδο Ιανουαρίου –Δεκεμβρίου ανήλθε σε 54.220 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 800 εκατ. ευρώ ή 1,5%έναντι της εκτίμησης για το αντίστοιχο διάστημα που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022.

Στην αύξηση αυτή συνετέλεσε κυρίως το γεγονός ότι τον μήνα Δεκέμβριο εισπράχθηκε ποσό 644 εκατ. ευρώ που αφορά έσοδα από ANFA’s, που δεν είχαν προβλεφθεί για το 2021 στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022, ενώ, από την άλλη πλευρά, λόγω της παράτασης προθεσμίας των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022 εκτιμάται ότι ένα σημαντικό ποσό που είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί το έτος 2021 θα εισπραχθεί τελικά το 2022.

Συνολικά έσοδα

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 59.324 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 1.244 εκατ. ευρώ ή 2,1% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 47.602 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 743 εκατ. ευρώ ή 1,6% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 2022. Εάν όμως ληφθεί υπόψη η παράταση στην είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, η πραγματική αύξηση των φορολογικών εσόδων είναι ακόμη μεγαλύτερη. Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου.

Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν σε 5.104 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 443 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.660 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 4.519 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 275 εκατ. ευρώ από τον στόχο (4.793) τον Δεκέμβριο 2021 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 5.744 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 474 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον επικαιροποιημένο μηνιαίο στόχο.

Όπως προαναφέρθηκε στα έσοδα μηνός Δεκεμβρίου περιλαμβάνεται και ποσό ύψους 644 εκατ. ευρώ από ANFAs, που δεν είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί, ενώ εκτιμάται ότι δεν εισπράχθηκε σημαντικό ποσό λόγω της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας, το οποίο είχε προβλεφθεί να εισπραχθεί τον Δεκέμβριο.

Τα συνολικά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 6.578 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 835 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 4.670 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 41 εκατ. ευρώ ή 0,9% έναντι του μηνιαίου στόχου, λόγω κυρίως της παράτασης της προθεσμίας πληρωμής των τελών κυκλοφορίας μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου 2022.

Οι επιστροφές εσόδων του Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 833 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 361 εκατ. ευρώ από τον στόχο (472 εκατ. ευρώ).

Πηγή: imerisia.gr