Ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γιώργο Γεωργαντά, με θέμα «Προβλήματα με την ένταξη κτηνοτρόφων στο Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας», κατέθεσαν Βουλευτές του Κινήματος Αλλαγής, μεταξύ των οποίων και η Βουλευτής Ν. Δράμας κα Χαρά Κεφαλίδου.

Η ερώτηση έχει ως εξής:

Πολλές διαμαρτυρίες μεταξύ κτηνοτρόφων της χώρας και έχει προκαλέσει η ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης αιτήσεων για ένταξη στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας (Μέτρο 11 «Βιολογική Γεωργία»).

Οι κτηνοτρόφοι από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την Κεντρική Μακεδονία αλλά και την Κρήτη αισθάνονται αδικημένοι όπως αναφέρουν σε επιστολές και δηλώσεις τους διότι μετά την ανακοίνωση της κατάταξης μοριοδότησης για την ένταξη στο πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας, διαπίστωσαν ότι παρά πολλοί κτηνοτρόφοι που αιτήθηκαν την ένταξη τους στο πρόγραμμα διατήρησης, βρίσκονται κάτω από το όριο ένταξης, λόγω χαμηλής μοριοδότησης.

Ταυτόχρονα πολύ μεγάλο ποσοστό των κτηνοτρόφων που αιτήθηκαν για πρώτη φορά την ένταξη τους στο πρόγραμμα, μένουν εκτός για τον ίδιο λόγο.

Διαμαρτύρονται για την άδικη όπως τη χαρακτηρίζουν κατανομή των κονδυλίων από το 2015 και μετά με την οποία ένα πολύ μεγάλο μέρος των άμεσων ενισχύσεων που εξαρτώνται από τις εκτάσεις των βοσκοτόπων και εισέπρατταν οι κτηνοτρόφοι των περιφερειών αυτών πριν το 2015, μεταφέρθηκαν προς τις υπόλοιπες Περιφέρειες της χώρας.

Όπως μάλιστα αναφέρουν σε σχετική επιστολή τους οι κτηνοτρόφοι των Περιφερειών της Ανατολικής Μακεδονία και Θράκης αλλά και της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω της υψηλής πυκνότητας βόσκησης που έχει οριστεί από το 2015, χωρίς καμία λογική κι επιστημονική τεκμηρίωση και μέσω της Τεχνικής Λύσης, έχουν τη μικρότερη κατανομή στρεμμάτων ανά Ζωική Μονάδα, 3.25 και 4.13 ΖΜ/Ha αντίστοιχα. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα ενισχύσεις όπως, η Βασική, το Πρασίνισμα, η Εξισωτική, το εθνικό απόθεμα Νέων Κτηνοτρόφων και η Βιολογική Κτηνοτροφία να είναι υποπολλαπλάσιες στους κτηνοτρόφους των περιφερειών αυτών, σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών με το ίδιο ζωικό κεφάλαιο.

Έτσι με την υπάρχουσα μοριοδότηση και κατανομή των κονδυλίων σε ολόκληρη τη χώρα, πολλοί κτηνοτρόφοι της περιφέρειάς Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της Θεσσαλίας αλλά και της Κρήτης έμειναν εκτός και όσοι εντάχθηκαν, τα ποσά που τους αντιστοιχούν είναι το ίδιο χαμηλά με πριν, σε σχέση με κτηνοτρόφους άλλων περιφερειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω κρίνεται επιβεβλημένη η αύξηση των κονδυλίων για το Πρόγραμμα Βιολογικής Κτηνοτροφίας, ώστε να επανενταχθούν όλοι οι κτηνοτρόφοι που αιτήθηκαν τη διατήρηση των εκτροφών τους στα βιολογικά, αλλά και να μπορέσουν να ενταχθούν, όσο το δυνατόν περισσότεροι νεοεισερχόμενοι.

Επίσης, είναι ανάγκη το αρμόδιο Υπουργείο να αναθεωρήσει τον τρόπο κατανομής των κονδυλιών που ισχύει από το 2015 και μετά καθώς όπως είναι φανερό δημιουργεί πολλές αδικίες μεταξύ των κτηνοτρόφων της χώρας, στρέβλωση του ανταγωνισμού και οικονομική ανισότητα μεταξύ των κτηνοτρόφων και των περιφερειών.

Δεδομένου ότι η ελληνική κτηνοτροφία βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης λόγω της ακρίβειας των ζωοτροφών και της υπέρμετρης αύξησης του κόστους της ενέργειας και

Δεδομένου ότι Προγράμματα όπως αυτό της Βιολογικής Κτηνοτροφίας μπορούν να προσφέρουν κίνητρα στους Έλληνες κτηνοτρόφους για να συνεχίσουν να ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα και να μην εγκαταλείψουν την παραγωγή

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε αύξηση των κονδυλίων για το Πρόγραμμα της βιολογικής κτηνοτροφίας προκειμένου να ενταχθούν σε αυτό όσο το δυνατόν περισσότεροι παλαιοί και νέοι κτηνοτρόφοι;
  2. Σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προβείτε για την ισόρροπη κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των Περιφερειών της χώρας για να αποφευχθούν οι αδικίες όπως περιγράφονται σε σχετική επιστολή των κτηνοτρόφων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης;
  3. Είναι στις προθέσεις σας η αποδοχή του αιτήματος των κτηνοτρόφων για ταυτόχρονη ένταξη στη βιολογική γεωργία εκτάσεων για παραγωγή ζωοτροφών των κτηνοτρόφων που εντάσσονται στη βιολογική κτηνοτροφία;