Προτάσεις για χρηματοδότηση 3 έργων από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού προϋπολογισμού 15.490.415 ευρώ, κατατέθηκαν από την ΔΕΥΑΔ.

Σε σχετική ανάρτηση του Δημάρχου Δράμας κ. Χριστόδουλου Μαμσάκου αναφέρονται τα εξής:

«Συντεταγμένα και μεθοδικά κάνουμε το όραμα διεκδίκηση και την διεκδίκηση πράξη.

Μετά από επίπονη εργασία ολοκληρώσαμε με αρτιότητα όλες τις απαιτούμενες μελέτες και ήδη καταθέσαμε μέσω της ΔΕΥΑΔ προτάσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” των ακόλουθων έργων:

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για περιορισμό του μη τιμολογούμενου νερού, ύψους 5.701.148 €

-Αναβάθμιση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Δράμας, ύψους 6.379.552 €

-Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τον έλεγχο των υδραυλικών παραμέτρων του υδατικού ισοζυγίου των ζωνών υδροδότησης σε υφιστάμενα δίκτυα μεταφοράς και διανομής νερού του δήμου Δράμας, ύψους 3.409.715 €

Η πρόοδος της Δράμας είναι η μόνη μας έγνοια.

Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά…».