Πρόστιμα για παραβάσεις ως προς την ποιότητα καυσίμων, ύψους 2,7 εκατ. ευρώ, επιβλήθηκαν μετά από ελέγχους των ΚΕΔΑΚ, σε πρατήρια και εγκαταστάσεις της αγοράς πετρελαιοειδών, έως το τέλος Σεπτεμβρίου.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της αρμόδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το 2023, τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων, διενήργησαν έως το τέλος του Σεπτεμβρίου, ελέγχους σε 2.945 πρατήρια και εγκαταστάσεις της αγοράς των πετρελαιοειδών.

Στο πλαίσιο των επιτόπιων ελέγχων, ελέγχθηκαν 5.870 δείγματα βενζίνης και 3.874 Diesel.

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου του 2023, για παραβάσεις ως προς την ποιότητα των διακινούμενων καυσίμων, επιβλήθηκαν πρόστιμα που το συνολικό τους ύψος ανήλθε σε 2,7 εκατ. ευρώ.

Στοιχεία για τους ελέγχους των ΚΕΔΑΚ, από το 2019 μέχρι σήμερα, διαβιβάστηκαν στη Βουλή από την υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μετά από αναφορά της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, που κατατέθηκε από βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, με επικεφαλής την Πέτη Πέρκα.

Τα Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων ασκούν επιτόπιο έλεγχο σε διάφορες εγκαταστάσεις της αγοράς πετρελαιοειδών, ο οποίος δεν περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στον έλεγχο του τύπου και της ποιότητας των διακινούμενων καυσίμων (νοθείας), αλλά επεκτείνεται και στο κατά πόσο η δραστηριότητα της εμπορίας πετρελαιοειδών ασκείται σε όλα της τα στάδια σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (αποθήκευση, μεταφορά, διακίνηση, διάθεση, πώληση καυσίμων κ.λπ.).

Παρακολούθηση των βυτιοφόρων μέσω GPS

Για τα θέματα εφαρμογής του Συστήματος Εισροών Εκροών και της παρακολούθησης των βυτιοφόρων μέσω GPS που θίγονται στην αναφορά, αρμόδιες να διαβιβάσουν στοιχεία είναι οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Τα θέματα διαμόρφωσης των τιμών πώλησης των καυσίμων και της επιβολής πλαφόν στο κέρδος των πρατηρίων, όπως και των κανόνων ΔΙΕΠΠΥ, αποτελούν αρμοδιότητα της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τέλος, τα θέματα του πληροφοριακού συστήματος ΗΦΑΙΣΤΟΣ αποτελούν αρμοδιότητα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, όπως επισημαίνεται στο έγγραφο της Διεύθυνσης Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, με την αναφορά της, έχει διατυπώσει καταγγελίες για παραβατικότητα (λαθρεμπόριο, νοθεία καυσίμων, καταδολίευση των συστημάτων εισροών, εκροών) και αθέμιτο ανταγωνισμό από τα διυλιστήρια.

Πηγή: newsit.gr