ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ Α.Μ.Θ. ΧΡ. ΜΕΤΙΟΥ

 

Με επιστολή του προς τους Βουλευτές του Ν. Δράμας, τον Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, τους Δημάρχους του Νομού Δράμας, τον Πρύτανη του Δ.Π.Θ., τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ι. Α.Μ.Θ., τον Πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Δράμας, τον Πρόεδρο του Επιμελητηρίου Δράμας, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο της Δ.Ε. του ΓΕΩ.Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας, τον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας, τους Προέδρους των Ιατρικού – Οδοντιατρικού και Φαρμακευτικού Συλλόγου Δράμας, το Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας και τον Πρόεδρο της Ε.Α.Σ. Δράμας, ο Βουλευτής Ν.Δ. Νομού Δράμας κ. Δημήτρης Κυριαζίδης τους καλεί σε σύσκεψη, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017, στο ξενοδοχείο «Κούρος», όπου θα παραβρεθεί και ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ. Χρήστος Μέτιος.

Αναλυτικά, ο κ. Κυριαζίδης στην επιστολή του αναφέρει:

Αποτελεί κοινή παραδοχή όλων ότι ο τόπος μας, η Δράμα μας, βρίσκεται σε μία διαρκή φθίνουσα πορεία, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από το γεγονός αυτό.

Ωστόσο, είναι αλήθεια ότι γίνονται πάμπολλες προσπάθειες που σκοπό έχουν να συμβάλουν στην επίλυση των προβλημάτων του, η εξάλειψη των οποίων θα οδηγήσει στην αύξουσα οικονομική του μεγέθυνση και την προαγωγή της κοινωνική ευημερίας των ανθρώπων του.

Οι μεμονωμένες, όμως, αυτές ενέργειες πολλές φορές καταλήγουν αφ’ ενός σε μια ικανοποίηση λόγω των πολλών υποσχέσεων που απλόχερα παρέχονται, κυρίως από μέρους της εκάστοτε κεντρικής διοίκησης, αφ’ ετέρου, όμως, αποδεικνύονται φρούδες ελπίδες και παραμένουν στην σφαίρα του ανεκπλήρωτου και του ανικανοποίητου.

Όλα τα παραπάνω επιβεβαιώνουν την αναγκαιότητα μιας συλλογικά οργανωμένης δράσης των φορέων του τόπου (Εκκλησία – πολιτική και αυτοδιοικητική ηγεσία – επιμελητήρια – πανεπιστήμια – επιστημονικοί σύλλογοι- υπηρεσίες κ.ά.), ώστε από κοινού, αφού καταστρώσουμε έναν στρατηγικό σχεδιασμό ανάπτυξης, να θέσουμε ρεαλιστικούς άξονες προτεραιότητας και μέσα σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να προβούμε σε κινήσεις προς όλες τις κατευθύνσεις, που θα οδηγήσουν σε απτά ουσιαστικά έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα, που ενδεικτικά αναφέρεται ότι θα αφορούν στο περιβάλλον, εκπαίδευση, υγεία, πολιτισμό, πρωτογενή και δευτερογενή τομέα κ.α…

Για τους λόγους αυτούς, και στο πλαίσιο της πεποίθησής μου ότι σε όλα μπορούμε να συμβάλουμε όλοι, πέρα από οποιαδήποτε πολιτική ή άλλη υστεροβουλία, αλλά με μοναδικό γνώμονα την υπηρεσία του καθενός και της καθεμιάς μας στον κοινό αγώνα για την προαγωγή και ανάταση του τόπου μας, σας καλώ τη Δευτέρα, 12 Ιουνίου 2017, και ώρα 10:30 π.μ. στο Ξενοδοχείο «ΚΟΥΡΟΣ», όπου θα παρευρεθεί και ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ. κ.Χρήστος Μέτιος, σε μια κατ’ αρχήν συζήτηση των προτάσεών σας / μας για τη συγκρότηση και προσδιορισμό των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων που πρέπει από κοινού να ορίσουμε για να προχωρήσουμε μέσα από συλλογικού χαρακτήρα δράσεις στην υλοποίησή τους, ως επιδιωκόμενων στόχων μας.

 

Με την δέουσα ευθύνη έναντι του τόπου, των ανθρώπων του και του μέλλοντός του

Ο Βουλευτής Δράμας

Δημήτριος Κυριαζίδης