Αρ. Πρωτ.  5272Β                                                                  ΑΘΗΝΑ 3 Ιουνίου 2020

 

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της Ε.Ι.Ε.Τ.

Έδρες τους

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Καταστατικού της Ένωσής μας, καλείστε σε ΤΑΚΤΙΚΗ Γενική Συνέλευση, την Παρασκευή 19 Ιουνίου και ώρα 7 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης (για τον τρόπο θα ενημερωθείτε με σχετικό Δελτίο Τύπου), με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Ανακοινώσεις Προέδρου.

2) Εγγραφές – Μεταβολές – Διαγραφές μελών.

3) Οικονομικός Απολογισμός – Οικονομικός Προϋπολογισμός.

3) Διοικητικός Απολογισμός.

5) Ενημέρωση για το Πρόγραμμα Κατάρτισης & Πιστοποίησης εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα που υλοποιεί η Ε.Ι.Ε.Τ.

6) Προγραμματισμός δράσεων.

Η όλη διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης θα διεξαχθεί, κατά νόμον, σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Καταστατικού.

Η παρούσα να δημοσιευτεί στις εφημερίδες των μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό.

 

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                             Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ                                            ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ