Ζητούνται σερβιτόροι/σερβιτόρες με προϋπηρεσία για εστιατόριο στη νότια Κρήτη στην Αγία Ρούμελη Σφακίων, από 15-4-23 έως 30-10-23. Παρέχοντες διατροφή, διαμονή και ικανοποιητικός μισθός. Πληροφορίες 6978747810, κ. Ρούσιος. Ώρες επικοινωνίας 09.00-13.00.