Η κατασκευή του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP AG) στην Ελλάδα συνεχίζεται βάσει χρονοδιαγράμματος, στόχων, και προϋπολογισμού. Χάρη στις προσπάθειες περισσότερων από 3.100 ανθρώπων που απασχολούνται στο έργο, κατασκευαστικές εργασίες πραγματοποιούνται πλέον και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: Ανατολική Μακεδονία-Θράκη, Κεντρική Μακεδονία και –εσχάτως– Δυτική Μακεδονία, όπου η κατασκευή ξεκίνησε στους Πύργους του Δήμου Εορδαίας, στα τέλη Ιουνίου. Επίσης, τοποθετήθηκαν τα θεμέλια στο σταθμό συμπίεσης του αγωγού στους Κήπους του Έβρου.

Στα τέλη Ιουνίου 2017, από το σύνολο των περίπου 550 χλμ. αγωγού που θα κατασκευαστούν σε ελληνικό έδαφος, οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΡ έχουν ήδη:

-παραλάβει περισσότερο από το 75% των 32.000 σωληναγωγών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού

-καθαρίσει και διαμορφώσει 331 χλμ. της όδευσης

-ενώσει 304 χλμ. αγωγού και

-συγκολλήσει περίπου 280 χλμ.

Ταυτόχρονα

-227 χλμ. τάφρου έχουν διανοιχθεί

-σε 198 χλμ. Ο αγωγός έχει τοποθετηθεί εντός της τάφρου

-σε 183 χλμ. έχει καλυφθεί με χώμα και

-94 χλμ. γης βρίσκονται στη φάση αποκατάστασης.

Αναφερόμενος στις εξελίξεις, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρος Καρυπίδης δήλωσε: «Ξεκίνησαν τα έργα για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Αυτό σημαίνει ότι έγινε το πρώτο βήμα στην περιοχή μας για την υλοποίηση ενός έργου μεγάλης γεωστρατηγικής σημασίας που θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη στις τοπικές κοινότητες. Για το λόγο αυτό, η Περιφέρεια συνεργάζεται στενά με τον ΤΑΡ σε όλα τα επίπεδα για την ασφαλή διενέργεια των εργασιών και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους».

Ο Γενικός Διευθυντής του ΤΑΡ για την Ελλάδα κ. Rikard Scoufias σημείωσε: «Ο αγωγός ΤΑΡ κατασκευάζεται πια και στις τρεις Περιφέρειες που θα διασχίσει ο αγωγός. Χάρη στην εξαιρετική συνεργασία μας με όλες τις αρμόδιες αρχές, και την αφοσίωση των ανθρώπων μας, η κατασκευή προχωρά με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα κατά μήκος της Βόρειας Ελλάδας. Από την Ανατολή και τον Έβρο, όπου ρίξαμε τα θεμέλια για το σταθμό συμπίεσης– ως τη Δύση και την Εορδαία, όπου μόλις ξεκινήσαμε την κατασκευή».

Με την πρόοδο των εργασιών του ΤΑΡ, γίνονται προοδευτικά εμφανή και τα άμεσα οφέλη που αποκομίζουν οι τοπικές φιλοξενούσες κοινότητες, αλλά και η χώρα συνολικά.

Αναφορικά με το ύψους €32 εκατ. πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων που έχει οικειοθελώς δεσμευθεί να υλοποιήσει, ο ΤΑΡ ανακοίνωσε πρόσφατα επένδυση 9 εκατ. ευρώ για την αγορά 92 συνολικά οχημάτων κοινής ωφέλειας που θα προσφερθούν σε τοπικές κοινότητες στη Βόρεια Ελλάδα:

-33 ασθενοφόρα

-22 οχήματα καθαριότητας

-17 δασικά οχήματα

-14 εκχιονιστικά και

-6 οχήματα πολιτικής προστασίας.

Η δέσμευση αυτή προστίθεται στις 47 αντίστοιχες πρωτοβουλίες που ο ΤΑΡ υποστηρίζει ήδη και στις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας, συνολικού ύψους περίπου 1,3 εκατ. ευρώ. Βάσει της στρατηγικής του ΤΑΡ και τους άξονες επιλογής που έχει θέσει σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αυτές, στις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκαταλέγονται:

-30 προγράμματα που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης του αγωγού

-6 προγράμματα που ενισχύουν τα μέσα βιοπορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών

-6 προγράμματα που καθιστούν εφικτή τη βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης και

-5 προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλλοντικής διαχείρισης.