ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΡΑ UNESCO CON-E-ECT Η ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΔΡΑ ΣΤΟ ΤΕΙ ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

 

H Έδρα UNESCO Con-E-Ect η οποία έχει έδρα στο ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και συγκεκριμένα στο Τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος της Δράμας, με την υποστήριξη της Εθνικής Επιτροπή της UNESCO, προσφέρει Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Άνθρωπος & Νερό» επιχειρώντας την πλέον ολοκληρωμένη προσέγγιση του φυσικού πόρου «Νερό» εξετάζοντας το, αναλύοντας το και προσφέροντας εκπαιδευτικές γνώσεις σχετικές με αυτό με βιολογικό, χημικό, μηχανικό, οικονομικό, ιστορικό και νομικό υπόβαθρο. Ο πρωτότυπος σχεδιασμός του έγκειται στο γεγονός ότι περιλαμβάνει δύο παράλληλες κατευθύνσεις, αυτή της «έλλειψης» και αυτή της «περίσσειας», και σε συνδυασμό με την ολιστική προσέγγιση όπως αναφέρθηκε, το κάνουν μοναδικό σε παγκόσμιο επίπεδο. Τo Πρόγραμμα αυτό προσφέρεται από το ΤΕΙ Α.Μ.Θ. και το Τμήμα Δασοπονίας και στην Αγγλική γλώσσα, απευθυνόμενο σε φοιτητές ξένων χωρών.

Αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων σχετικών με την αλληλεπίδραση ανθρώπου και νερού από οικολογικής, τεχνικής, πολιτικοοικονομικής και βϊοιατρικής σκοπιάς. Επιπρόσθετο αντικείμενο, είναι η διεξαγωγή έρευνας σχετικής με τις προαναφερθείσες αλληλεπιδράσεις.

Οι θέσεις των μεταπτυχιακών φοιτητών που προκηρύχθηκαν είναι 40. Το πρόγραμμα είναι διάρκειας τριών εξαμήνων. Η προθεσμία υποβολής σχετικής αίτησης λήγει την 1η Αυγούστου 2018, ενώ τα μαθήματα του προγράμματος ξεκινούν στις 5 Οκτωβρίου 2018. Για την παρακολούθηση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προβλέπεται η καταβολή διδάκτρων ύψους 2.500 €, ενώ υπάρχει δυνατότητα απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης, με βάση κοινωνικά κριτήρια.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Προγράμματος «Άνθρωπος και Νερό», MSc Man and Water.