Δ/NΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ

 

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Δράμας ενημερώνει ότι: δημοσιεύθηκε η 2η Πρόσκληση της Δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του Μέτρου 10 “Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά Μέτρα”» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020, στην οποία ορίζεται ότι παρέχει διοικητική υποστήριξη σε περιφερειακό επίπεδο των αιρετών Περιφερειών/Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) των Περιφερειακών Ενοτήτων της έδρας εκμετάλλευσης του δικαιούχου ως Αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση, εφαρμογή, έλεγχο και πληρωμή της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ)».

Η πρόσκληση βρίσκεται αναρτημένη στο πρόγραμμα «Διαύγεια» www.diavgeia.gov καθώς και στους διαδικτυακούς τόπους του ΥπΑΑΤ www.minagric.gr, www.agrotikianaptixi.gr και του ΕΣΠΑ www.espa.gr Παρακαλούμε για την δημοσιοποίηση του παρόντος, με κάθε πρόσφορο τρόπο (ανάρτηση – δημοσίευση –ενημέρωση), έτσι ώστε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

 

Ε.Π.

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Σαρίγκολη Ιωάννα