ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.

 

Η Αναπτυξιακή Δράμας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., ως Ομάδα Τοπικής Δράσης (Ο.Τ.Δ.) των προγραμμάτων προσέγγισης LEADER για το Νομό Δράμας, ενημερώνει ότι η υλοποίηση των 55 έργων που είχαν ενταχθεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER) Νομού Δράμας του ΠΑΑ 2007-2013 και τα οποία μεταφέρθηκαν στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020 με τη μορφή των ανειλημμένων υποχρεώσεων, προχωρά πλέον με κανονικούς ρυθμούς.

Για τα ανωτέρω 55 έργα, την περίοδο 2007-2013 από την συνολική ενταγμένη Δημόσια Δαπάνη των 5.607.214,12€ έως και τις 31/12/2015 πραγματοποιήθηκαν πληρωμές συνολικής Δ.Δ 3.054.310,63€, ήτοι ποσοστό ολοκλήρωσης 54,47%.

Για τα μεταφερόμενα έργα στο Μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 έως και σήμερα έχουν υποβληθεί από τους δικαιούχους αιτήματα πληρωμής συνολικού ύψους 1.214.666,92 € (ποσοστό ολοκλήρωσης 49,72% επί της συνολικής μεταφερόμενης Δ.Δ των 2.443.093,70 €), έχει υποβληθεί στην ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 το ποσό των 651.105,76 € (ποσοστό 26,65% της μεταφερόμενης Δ.Δ) και καταβληθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το ποσό των 621.164,28 € (ποσοστό 25,43% της μεταφερόμενης Δ.Δ).

Από τα 55 μεταφερόμενα έργα μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί και αποπληρωθεί τα 5 ενώ ακόμη 14 ολοκλήρωσαν το φυσικό τους αντικείμενο και βρίσκονται στη διαδικασία υποβολής των αιτημάτων πληρωμής. Εκτιμάται ότι και τα 55 έργα θα ολοκληρωθούν μέσα στις ισχύουσες προθεσμίες. Η ολοκλήρωση των έργων αυτών, των οποίων η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 2.443.093,70 Ευρώ συνολικά, θα είναι μια σημαντική τονωτική ανάσα στην οικονομική δραστηριότητα του Νομού μας την τρέχουσα περίοδο, καθώς δεν υλοποιούνται χρηματοδοτούμενα από άλλα προγράμματα έργα και η νέα προκήρυξη για το CLLD LEADER υπολογίζεται ότι θα «τρέξει» από τη νέα χρονιά.

Την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργων πραγματοποίησε αυτοψία σε τέσσερεις επενδύσεις προκειμένου μετά τους απαραίτητους ελέγχους να καταβληθεί η αναλογούσα επιχορήγηση. Οι επενδύσεις δραστηριοποιούνται στους τομείς του τουρισμού, της επεξεργασίας μαρμάρου, της επισκευής και εμπορίας αγροτικών μηχανημάτων και της παροχής υπηρεσιών αθλητικών δραστηριοτήτων. Το αμέσως επόμενο διάστημα εκτιμάται ότι θα προωθηθούν προς πληρωμή αιτήματα συνολικής επιχορήγησης 550.000 Ευρώ περίπου.

 

ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΠΑΤΑΚΑΚΗΣ

Πρόεδρος Δ.Σ.